Kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa 30.11. keskusteltiin ja tehtiin esitykset vuoden 2021 talousarvioon sekä 2022-2023 -suunnitelmiin. Pidin oheisen puheenvuoron kulttuurin ja teatterin toiminnan puolustamiseksi:

”Korona on kurittanut erityisesti ravintola- ja kulttuurialoja. Korona on vaikuttanut merkittävällä tavalla myös kaupunginteatterin toimintaan.

Teatterin toimitusjohtajan mukaan Oulun teatterin liikevaihto on laskenut vuonna 2020 koronasta johtuvien peruutusten ja rajoitusten vuoksi 57 prosenttia talousarvion 1,5 miljoonan euron tavoitteesta 625 000 euroon. 

Teatteri on siis jo nyt joutunut tekemään lukuisia säästötoimenpiteitä sekä muun muassa lomauttamaan koko henkilöstön kuukaudeksi. Uusien koronarajoitusten myötä teatterin ovet sulkeutuvat jälleen. Tilannetta mutkistaa se, että teatteri on sitoutunut tuotantoihin vuoteen 22 saakka. Hätiköidyt leikkaukset vaikuttaisivat myös suoraan teatterin saamiin valtionosuuksiin ja näin kerrannaisvaikutukset teatterin toimintaan olisivat suuremmat.

Minä pidän vastuullisesta talouden suunnittelusta ja hoitamisesta. Ennen kaikkea pidän tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta. Leikkaukset ilman vaikutusten arviointia eivät ole tällaisia.

Esitetyt leikkaukset teatterin avustuksiin eivät ole vastuullisia, eivätkä linjassa kaupungin strategian tai etenkään kulttuuripääkaupunkihankkeen tai kulttuuristrategian kanssa. Suomen valtio on tunnistanut kulttuurialojen ahdingon ja todella toivon, että tilanteen haastavuus tunnistetaan ja tunnustetaan myös meidän kaupungin päättäjien puolelta. 

Kun katsomme kaupunkien kehityssuuntia, perinteisten työpaikkojen sijainti ei enää säätele ihmisten asuinpaikan valintoja samaan tapaan kuin teollisessa yhteiskunnassa. Erityisesti korkeakoulutetut nuoret aikuiset valitsevat asuinpaikkansa aivan eri perusteilla kuin vanhemmat ikäluokat. Kaupunkien tuleekin kääntää katseensa pehmeisiin veto- ja pitovoimatekijöihin, kuten kulttuuritarjontaan. 

Kulttuuri luo toivoa ja hyvinvointia sekä tuo ihmisiä yhteen. Ilman kulttuuria kaupunki olisi varsin eloton ja harmaa.

Nyt ei ole aika tehdä hätiköityjä ja heikosti valmisteltuja leikkauksia kulttuuriin ja teatterin toimintaan. Nyt on aika antaa teatterin uudelle johdolle työrauha ja kehittää teatterin toimintaa pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Tästä syystä kannatan valtuutettu Hakkaraisen tekemää esitystä teatterin avustuksesta.