Mukana tukemassa

 

Olen ilokseni saanut tutustua Hennaan osaavana kollegana, joka osaa yhdistää tiukan ja kriittisen palautteen iloiseen, positiiviseen ja ratkaisukeskeiseen asenteeseen. Maailma ei parane konfliktia pelkäämällä ja juuri siksi Hennan kaltainen skarppi ja peloton muija on oikea ihminen sitä parantamaan.
Lotta Aarikka

FM, väitöstutkija ja vapaa kirjoittaja

Tutustuin Hennaan opiskeluaikoinani Oulun yliopistossa – omalla innostavalla esimerkillään hän sai minut ja monet muutkin opiskelijat houkuteltua mukaan ainejärjestö- ja ylioppilaskuntatoimintaan. Hennan toimiessa Lastarit Ry:n puheenjohtajana kiinnitin huomiota siihen, miten tärkeänä hän piti hyvän yhteishengen luomista ja sitä, että vaikeista asioista keskusteltiin rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Henna kannustaa muita ja uskoo omiinsa sekä muiden unelmiin – siksi en ihmetellyt, kun hän kertoi lähtevänsä kuntavaaliehdokkaaksi. Olen varma, että Hennan monipuolinen koulutuspolitiikkaan ja varhaiskasvatukseen liittyvä asiantuntijuus tulee erottamaan hänet edukseen muiden ehdokkaiden joukosta. Oulussa tarvitaan hänenlaisiaan tulevaisuuteen katsovia, empaattisia ja määrätietoisia päättäjiä. Toivon Hennalle menestystä kuntavaaleissa!
Laura Ketonen

KM, varhaiskasvattaja

On ollut ilo tutustua Hennaan, kun hän toimi ja vaikutti Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton toiminnassa ja hallituksessa. Jo silloin näki Henna palon tehdä hyvää toisille ja väsymätöntä asennetta kasvatuksen ja koulutuksen puolustajana. Henna tulee puolustamaan lapsesi oikeutta kasvatukseen ja opetukseen viimeiseen asti. Sen lisäksi hän on jo pitkään vaikuttanut korkeakouluopiskelijoiden asemaan ja tulevaisuuteen monessa eri järjestössä. Henna on määrätietoinen ja vahva persoona joka jaksaa tehdä töitä paremman huomisen eteen.
Markus Ropponen

KK, vastaava lastentarhanopettaja

Oulun kunnalliselämän kehittämisessä tarvitaan uutta, innovatiivista otetta yhteisten asioiden hoitamisessa. Tähän tehtävään on sopiva varhaiskasvatuksen asiantuntija Henna, jonka olen tuntenut yliopistomaailmasta jo useamman vuoden ajan. Henna on innostava, päättäväinen, oikeudenmukainen ja helposti lähestyttävä persoona. Hänen yliopistokoulutuksen ja tutkimuksen ajankohtaista tuntemusta ja tietämystä tulee hyödyntää tulevaisuuden Oulun hyvinvoinnin rakentamisessa.
Hannele Karikoski

KT, Oulu

Tutustuin Hennaan yliopistoaikoina järjestöhommissa. Henna on helposti lähestyttävä ihminen, jolla on lämmin sydän. Hennaan voi luottaa, koska hän seisoo sanojensa takana. Henna on määrätietoinen ja vahva viestinviejä, joka taistelee intohimoisesti paremman huomisen puolesta.
Henri Hand

luokanopettaja

Tutustuin Hennaan ollessamme työkavereina ravintola-alalla. Ensimmäinen vaikutelmani Hennasta oli, että tässä on toiset huomioonottava ja lämminhenkinen ihminen. Sittemmin tapasimme yliopiston käytävillä, kun Henna aloitti varhaiskasvatuksen opinnot. On ollut ilo nähdä kuinka varhaiskasvatus, koulutuspolitiikka sekä lasten ja nuorten asema ovat sytyttäneet hänessä todellisen sydämen palon. Hennan positiivinen ja lannistumaton asenne ovat ominaisuuksia, joilla tehdään hyviä päätöksiä kuntapolitiikassa.
Elina Pohjonen

aineenopettaja, opiskelija

Tutustuin Hennaan vuosia sitten hänen silloisten töidensä kautta. Asiakaspalvelijana hän oli vertaansa vailla; iloinen, toimelias, osaava, kärsivällinen. Oli kunnia saada tutustua Hennaan paremmin myös henkilökohtaisella tasolla. Hennan sydämellisyys on ihailtava piirre, nauru ja ilo tarttuvaa. Ehdokkaan valitseminen seuraavissa kuntavaaleissa on kerrankin helppoa.
Heidi Korpi

ekokosmetologi, yrittäjä

Tulevaisuuden kunta on ennen kaikkea sivistyskunta – se tarvitsee päätöksentekijöiksi koulutusosaajia. Henna tuntee koulutuskenttää varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen. Henna taistelee koulutuksen ja sivistyksen puolesta, eikä luovuta tiukankaan paikan tullen. Hennalla on poikkeuksellisen vahva palo yhteisten asioiden puolesta ja juuri sitä osaamista, jota tulevaisuuden Oulu kaipaa.
Annakaisa Tikkinen

koulutuspoliittinen asiantuntija

Olen tehnyt yhteistyötä Hennan kanssa liittyen yliopistokoulutuksen kehittämiseen. Henna on ollut tärkeä priimusmoottori kehittäessämme muun muassa koulutuksen työelämärelevanssia. Hän on myös aktiivisesti edistänyt Oulun yliopistosta valmistuneilta kerätyn palautetiedon jalkauttamista ja hyödyntämistä. Henna on tehokas ja tarmokas tyyppi, joka pitää langat käsissä, työskentelee tavoitteellisesti ja taitaa yhteistyön monien eri sidosryhmien kanssa. Ennen kaikkea hän kykenee innostamaan myös muut toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Hennan kaltaisia ihmisiä tarvitaan lisää myös kuntapolitiikkaan!
Pirre Hyötynen

DI, asiamies, Tekniikan akateemiset TEK

Kunnat tarvitsevat joukkoihinsa nuoria, vihreitä yhdenvertaisuuden puolestapuhujia. Reagointi yhteiskunnan eriarvoistumiseen on ajassamme äärimmäisen tärkeää niin yksilöiden, kuin yhteiskunnankin kannalta. Kunnallispolitiikassa eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisen kannalta tärkeässä roolissa ovat ennaltaehkäisevät palvelut, esimerkiksi tehokas nuorisotyö ja toimiva varhaiskasvatus. Henna tekee rohkeasti työtä oikeudenmukaisen Oulun eteen, jotta se tavoittaisi jokaisen kuntalaisen ja osallistaisi myös nuoret päätöksentekoon.

Maria Ohisalo

VTM, köyhyystutkija, Vihreiden puheenjohtaja

Olen tutustunut Hennaan vihreiden toiminnassa ja nähnyt kuinka Henna laittaa itsensä likoon lasten ja nuorten puolesta. Oulun kaupunginvaltuusto tarvitsee Hennan kaltaista laadukkaan koulutuksen ja turvallisen kasvuympäristön vilpitöntä ja periksiantamatonta puolustajaa.

Jenni Pitko

arkkitehti, kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja

Koulutuspolitiikan parissa Hennan kanssa työskennellessä on ollut helppo huomata, kuinka Hennan työskentelytavoissa kiteytyy looginen osaaminen, jämerä itsevarmuus ja empaattinen innovatiivisuus. Hän vie tärkeitä asioita määrätietoisesti eteenpäin, kuitenkin muita huomioon ottaen ja jatkuvasti omia ajatuksiaan faktojen pohjalta kehittäen. Yhteiskunta tarvitsee Hennan kaltaisia edistyksellisiä henkilöitä vahvistamaan ja vakiinnuttamaan faktapohjaista ja oikeudenmukaista päätöksentekoa.
Pauli Väisänen

avaruusfysiikan tohtorikoulutettava, Oulun yliopiston hallituksen jäsen

Olen tutustunut Hennaan hänen toimiessaan ylioppilaskuntamme koulutuspoliittisena asiantuntijana. Henna on sydämellinen työmyyrä, joka kohtaa ihmiset sellaisena kuin he ovat. Hennan positivinen suhtautuminen ihmisiin yhdistettynä vankkaan osaamiseen, rohkeuteen ja haluun kehittää omaa asiantuntijuuttaan, antavat hänelle erinomaiset valmiudet toimia oulun kunnallispolitiikassa tasa-arvoisemman ja vihreämmän päätöksenteon puolesta.
Anni Silvola

luokanopettajaopiskelija

Tutustuin Hennaan ollessamme molemmat ainejärjestöjemme puheenjohtajia vuonna 2013. Henna teki vaikutuksen periksiantamattomuudellaan. Mieleeni on jäänyt Hennan sanat siitä, että pehmeät arvot tarvitsevat vahvat puolestapuhujat. Opiskelin hetken Oulussa ja Oulu jätti jäljen sydämeeni. Varsinkin siksi olisi ihanaa tietää että kaunis Oulu saisi puolestapuhujan, jolle koulutus, sivistys ja ympäristö ovat tärkeitä. Hennasta Oulu saisi vahvan ja samalla eri näkökulmat ymmärtävän ja avarakatseisen valtuutetun.
Tarja Työläjärvi

aineenopettajaopiskelija, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton, SOOL ry:n, hallituksen jäsen

Tunnen Hennan Oulun yliopistosta, jossa hän on toiminut opiskelija-aktiivina ja ylioppilaskunnan koulutuspoliittisena asiantuntijana. Henna on ihminen, jolle koulutus, koulutuksen laatu ja koulutuksen tasa-arvoisuus ovat sydämen asioita.

Nämä kunnallisvaalit ovat koulutusvaalit. Uudet kunnanvaltuustot eivät päätä juuri muusta kuin koulutuksesta ja koulutus on kuntien suurin rahallinen sijoitus. Uudessa kunnanvaltuustossa tarvitaan ihmisiä, joille koulutuksen asiat ovat intohimo, ihmisiä, jotka ymmärtävät mitä koulutukseen sijoittaminen merkitsee ihmisten hyvinvoinnille. Tiedän, että Henna on tällainen ihminen.

Vesa-Matti Sarenius

koulutuspalveluiden johtaja, Oulun yliopisto

Tutustuin Hennaan Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton toiminnassa ja vaikutuin hänen periksiantamattomasta palostaan taistella oikeana ja tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta. Hennasta välittyy vahvan perehtymisen ja asiantuntijuuden lisäksi myös aito halu kuunnella ja punnita vaihtoehtoja. Haluan kasvattaa lapseni kunnassa, jossa Hennan kaltaisilla, faktoihin päätöksensä perustavilla päättäjillä on sydän paikallaan ja arvot kohdillaan.
Anna Tervo

varhaiskasvatuksen opiskelija, äiti

Henna on rakas pikkusiskoni ja toiminut myös yhtiökumppaninani. Henna on kasvanut yrittäjäperheessä ja yrityshenkinen veri virtaa myös hänen suonissaan. Hän ymmärtää pienyrittäjien arjen ja osaa arvostaa niin yrittäjien kuin kaikkien tekemää työtä. Hän tekee kaiken työnsä alusta loppuun asti päämäärätietoisesti ja huolellisesti sekä huomioi aina asiakasnäkökulman, keitä varten työtään tekee. Hennan kanssa on ollut suuri ilo työskennellä myös erityisnuorten ja seikkailukasvatuksen parissa. Yrittäjänä Henna on ohjannut erityisnuoria työelämässä ja antanut heille hienoja mahdollisuuksia työelämätaitojen vahvistamisessa. Seikkailukasvatuksen parissa Henna on puolestaan tarjonnut hienoja kokemuksia niin lapsille, nuorille kuin aikuisillekin. Hennalle luonto ja sen tarjoamat lukuisat elämykset ovat tärkeitä. Luonto on yksi elämän tärkeä elementti, mistä Henna saa voimaa ja iloa, jota hän mielellään myös muille jakaa. Hän omaa arvomaailman, missä on sijaa niin inhimilliselle ja aidolle välittämiselle kuin elinikäiselle oppimisen ilolle. Mielestäni Hennalla on hallussa hyvin monipuolinen ja laaja-alainen osaaminen, josta on todella paljon hyötyä kunnallispolitiikassa.
Ulla-Maija Määttä

koulutuspäällikkö Luovi

Olen oppinut tuntemaan Hennan kannustavana, ahkerana ja positiivisena ihmisenä. Hennalla on taito havaita epäkohtia jotka meiltä muilta jää monesti huomiotta. Uskon, että näistä ominaisuuksista on merkittävästi hyötyä jokaiselle oululaiselle.
Mika Parkkari

koulutuspoliittinen asiamies

Henna seisoo sanojensa takana ja toimii aktiivisesti asioiden parantamiseksi. Hän kuuntelee muiden mielipiteitä ja perustelee omansa. Henna on luotettava ja empaattinen ihminen, jolla on positiivinen asenne elämään ja asennetta, osaamista, rohkeutta sekä voimaa toimia meidän yhteisten asioidemme eteen.
Maiju Laurila

musiikkipedagogi, Koulujen Musiikinopettajat ry, tanssinopettajaopiskelija