Tammikuussa 2022 pidetään historian ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan päättäjät hyvinvointialueille. Näissä vaaleissa päätetään siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi tullaan jatkossa järjestämään omilla alueillaan. Kyseessä on palveluista, jotka koskettavat meistä jokaista vauvasta vaariin. 

Olen Kuusamon ja Nivalan kautta Ouluun muuttanut toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja. Ensimmäisellä kaudellani toimin hyvinvointilautakunnassa ja yksilöasiainjaoston varapuheenjohtajana. Aikaansaavana, kokeneena ja tutkittuun tietoon nojaavana päättäjänä haluan olla rakentamassa hyvinvointialuetta, jossa vahvistetaan peruspalveluita, kavennetaan hyvinvointieroja ja satsataan työhyvinvointiin sekä mielenterveyteen.

Rakennetaan yhdessä hyvän mielen Pohjois-Pohjanmaata, jossa

  • Satsataan mielenterveys- ja päihdepalveluihin
  • Varmistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon resurssit
  • Etsitään ratkaisuja työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen
  • Hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia

Minua voit äänestää numerolla 496 ? 

The first county elections will be conducted in Finland in January 2022 to elect a county council for each wellbeing services county. Until now, municipalities have been responsible for organising health, social and rescue services, but in future, this responsibility will be assumed by the wellbeing services counties. The services given by these counties are the ones that concern each and everyone of us. 

I’ve born in Kuusamo and lived few years in Nivala before moving to Oulu. This is my second term as City Councilor and I’m also the first Vice Chair of the City Board. During my first term, I was a member of the Social and Welfare Board and a Vice Chair of the Individual Affairs Division. As an experienced decision-maker who bases her arguments on researched knowledge, I want to build a county which basic services are strengthened, inequalities in well-being are reduced and investments are made in well-being at work and mental health.

Let’s build together a county which,

  • Invests in mental health services
  • Ensures pupil and student care services
  • Supports the well-being of employees
  • Utilizes digitalization

The advance voting period is from 12 to 18 January 2022 in Finland and from 12 to 15 January 2022 abroad. Election day is 23 January 2022.

My number in these elections is 496 ?