Oulun seudun joukkoliikenteen matkustajamäärät olivat hyvässä kasvuvauhdissa ennen koronapandemiaa. Joukkoliikenteen matkustajamäärä nousi vuonna 2019 9,6 miljoonaan, jolloin kasvua oli jopa 6,5 %. Määrät ovat laskeneet koronapandemian vuoksi. Vuonna 2021 matkamäärät olivat edelleen noin 40 % pienemmät verrattuna pandemiaa edeltävään vuoteen 2019.

Oulun seudun kehityskuva 2030+ on visiotason tavoitesuunnitelma. Kehityskuvan loppuraportissa on määritelty Oulun seudun yhteinen visio, tavoitteet ja toimenpiteet teemoittain. Yhtenä päätavoitteena on, että “Oulun seutu on hyvin saavutettavissa ja vahvat joukkoliikennekäytävät tukevat kasvua. Oulun seudulla panostetaan kestävän liikkumisen edellytyksiin.” 

Joukkoliikenteen kasvattamiselle syitä on sittemmin tullut vain lisää. Putinin aloittaman hyökkäyssodan vuoksi irrottautuminen fossiilisista polttoaineista on äärimmäisen tärkeää, jotta emme rahoita Venäjän toimintaa, mutta myös inflaation ja polttoaineiden hinnan nousun vuoksi vaihtoehtojen tarjoaminen kallistuvalle autoilulle on kaupunkilaisten etu. 

Nyt olisikin äärimmäisen hyvä ja tärkeä hetki muistuttaa ihmisiä siitä, että joukkoliikenne palvelee edelleen kaikkia. Helsingin seudun liikenne (HSL) järjesti talousvaikeuksista huolimatta alennuskampanjan vuonna 2021, jonka aikana aikuisten 30 vuorokauden kausilippuja myytiin puoleen hintaan. Kampanjan tarkoituksena oli myös toivottaa tervetulleeksi kaikki he, joilla edellisestä joukkoliikennematkasta oli jo vierähtänyt tovi. Miksi emme toteuttaisi samankaltaista kampanjaa Oulun seudun joukkoliikenteessä, mutta hieman rohkeammin? 

Hintojen määräaikainen laskeminen houkuttelisi niin vanhoja kuin uusia joukkoliikenteen käyttäjiä palvelun piiriin. Sen voi katsoa olevan investointi tulevaisuuteen – tavoitteena matkustajamäärien kasvattaminen. Täten esitämme, että hintoja lasketaan määräaikaisesti Oulun seudun joukkoliikenteessä. Ajanjakson tulee olla riittävän pitkä, jotta kampanjan hyöty olisi paras mahdollinen, esimerkiksi 2 kuukautta. Hintoja tulisi laskea kaikissa lippumuodoissa. Hintoja voitaisiin laskea esimerkiksi kertalipuissa 60 % ja kausilipuissa 50 %. Hintoja tulisi laskea niin, että muutos olisi tuntuva, eikä pelkästään näennäinen.

25.4.2022

Oulussa

Vihreä valtuustoryhmä