Maanantain 16.4.2018 kokouksessa jätimme valtuutettu Susa Vikeväkorvan (vihr.) seuraavanlaisen valtuustoaloitteen:

Kouluissa, oppilaitoksissa ja vapaa-ajalla esiintyy syrjintää, kiusaamista, seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Tuoreen Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan perusopetuksessa 4. ja 5. luokilla ulkonäön vuoksi kiusatuksi on joutunut yli 12% oululaisista lapsista ja sukupuolen vuoksi lähes 7%, joista pojista melkein 10% ja tytöistä vajaa 4%. Oulussa perusopetuksessa 8. ja 9. luokilla vähintään kerran viikossa kiusatuksi joutuu yli 4% nuorista. Ulkonäön vuoksi kiusatuksi joutuu koulussa tai vapaa-ajalla yli 16% 8. ja 9. luokkalaisista ja lukiossa yli 7% sekä ammatillisessa opetuksessa hieman harvempi kuin lukiossa. Valtakunnallisesti seksuaalista häirintää  on kokenut viimeisen vuoden aikana 8.-9. -luokkalaisista tytöistä 30% ja pojista 12%. Kyselyssä häirinnällä tarkoitettiin seksuaalisuutta loukkaavaa nimittelyä ja häiritsevää seksuaalista ahdistelua tai ehdottelua. Tulokset ovat hirvittäviä, lukujen pitäisi olla 0%. Jokainen lapsi, joka joutuu kiusatuksi tai ahdistelun kohteeksi, on liikaa.

Kaikilla lapsilla, nuorilla ja aikuisilla, on oikeus turvalliseen ja terveelliseen kasvu-, oppimis- sekä työympäristöön. Seksuaalinen häirintä, ahdistelu ja väkivalta on tiedostettu sekä yleinen ongelma myös Suomessa. Viime vuonna toteutetussa Taloustutkimuksen kyselyssä kartoitettiin suomalaisten asenteita ja kokemuksia seksuaaliseen häirintään. Tulosten mukaan häirintä on hyvin yleistä ja se kohdistuu erityisesti nuoriin naisiin. Joka toinen 18-24-vuotias nainen oli kokenut seksuaalista häirintää kuluneen vuoden aikana ja noin 80% kyselyyn vastanneista naisista kertoi joskus kokeneensa seksuaalista häirintää. Selkeästi yli puolet kyselyyn vastanneista sekä miehistä (66%) että naisista (78%) kertoi yleisimmäksi häirinnän muodoksi sopimattoman koskettelun ja toiseksi yleisimpänä seksuaalisen ehdottelun tai vitsailun. Tasa-arvobarometrin (2012) mukaan noin joka kolmas vastanneista naisista oli viimeisen kahden vuoden aikana kokenut seksuaalista häirintää ja miehistä noin joka kuudes. Seksuaalinen häirintä kohdistuu erityisesti nuorimpaan ikäryhmään, eli 15-34-vuotiaisiin naisiin, joista noin puolet oli kokenut sitä miesten taholta. Seksuaalista häirintää naisten taholta on kokenut noin joka viides samanikäisistä miehistä.

Oulussa on aika tehostaa toimenpiteitä niin häirinnän, ahdistelun, kiusaamisen kuin väkivallan kitkemiseksi. Täten esitämme, että Oulun kaupunki:

  • selvittää muilta kaupungeilta ja yhteistyökumppaneilta, miten näiden ilmiöiden ennaltaehkäiseminen niin kouluissa, kaupungin työpaikoilla kuin muissa palveluissa olisi tehokkaampaa
  • laatii toimenpideohjelman seksuaaliseen häirintään, ahdisteluun, kiusaamiseen ja syrjintään puuttumiselle
  • laatii koulutusohjelman aiheesta henkilöstölle ja luottamushenkilöille  
  • viestii tavoitteistaan sekä omassa toiminnassaan että sidosryhmien kanssa toimiessaan

Vihreä valtuustoryhmä