Oulun palveluverkko ja pedagogiikka

Opettajataustaiset valtuutetut yli puoluerajojen (niin opeopiskelijat kuin valmistuneet) tavattiin ja puhuttiin yhdessä palveluverkosta ja pedagogiikasta. Keskustelun pohjalta syntyi hyviä suuntaviivoja ja ajatuksia, joita voimme hyödyntää palveluverkkoa koskevissa...