Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuutetut,

Valtuusto on vuoden tärkeimmän asian, eli talousarvion ja -suunnitelman äärellä. Kun käsittelemme talousarviota, meidän täytyy pitää mielessä se, millaista Oulua haluamme rakentaa. Miten valintamme tukevat strategian toteutumista? Miten lunastamme lupauksemme älykkäästä, inhimillisestä ja valovoimaisesta pohjoisen kaupungista? 

Me vihreät haluamme rakentaa hiilineutraalia Oulua, jolla on houkutteleva maine idearikkaana, avarakatseisena ja yritysystävällisenä kulttuuri- ja teknologiakaupunkina. 

Oulua, joka kantaa rohkeasti vastuunsa luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Oulua, jossa jokaisella lapsella on oikeus onnelliseen ja turvalliseen elämään, laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja koulutukseen, toimiviin tukipalveluihin sekä hyvään oppilashuoltoon. Oulua, jossa kulttuurilla ja taiteella on itseisarvo, ja jossa ne tunnistetaan tärkeinä hyvinvoinnin edistäjinä sekä vetovoimatekijöinä. Oulua, jossa ketään ei syrjitä ja kukaan ei tipu matkasta.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Olemme monella tapaa muutoksen äärellä: sosiaali- ja terveyspalvelut ovat siirtymässä hyvinvointialueille ja näin ollen kuntien rooli ja tehtävät ovat muuttumassa. Elinvoiman ja hyvinvoinnin edistämisen lakisääteiset tehtävät edellyttävät, että luomme yhteistyörakenteet näiden ohjaamiseksi. Olemmeko valmiita tarkastelemaan organisaatiotamme ja tapoja toimia uudella tavalla?

Myös korona on kurittanut koko yhteiskuntaamme aivan ennennäkemättömällä tavalla. Moni on kohdannut taloudellisen ahdingon, kokenut yksinäisyyttä tai taistellut jaksamisen sekä mielenterveysongelmien kanssa. Korona on kasvattanut hoitovelkaa ja sitä on pystyttävä kuromaan kiinni.

Kaupungin taloustilanne ja -kehitys aiheuttavat huolta ja Oulun tuleekin pohtia erityisesti tulopohjan kasvattamista. Tämän vuoden talousarvioon olemme esittämässä selvitystä siitä, miten Oulun kaupunki voisi aktiivisesti edistää tuulivoimahankkeita alueellamme ja kasvattaa sitä kautta kiinteistöveropohjaa merkittävästi.

Hyvät valtuutetut, 

pidetään jatkossakin huoli, ettemme taannu henkisesti pieneksi kyläksi, vaan näytämme ja tunnumme Suomen yhdeltä suurista kaupungeista. Kaupungilta, jossa keskusta kehittyy, palvelut toimivat ja arki on viihtyisää sekä sujuvaa. Kaupungilta, joka houkuttelee paitsi nuoria aikuisia myös kansainvälisiä osaajia. 

Me vihreät peräänkuulutamme kaikessa päätöksenteossa johdonmukaisuutta ja sitoutumista yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin, kuten kaupunkistrategiaan ja kaupungin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin. Taloudellisten tavoitteiden lisäksi kaupunkiamme ohjaa muutkin tavoitteet, kuten hiilineutraalius, hyvinvointi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 

Jos meillä on yhteisesti sovittuja tavoitteita ja toimenpiteitä, pidetään niistä kiinni. Jos jostakin toimenpiteestä luovutaan, osoitetaan siihen vähintään yhtä tehokas toimenpide tilalle. Epäjohdonmukaisuus ja poukkoileva päätöksenteko vahingoittaa mainetta ja uskottavuutta sekä voi pahimmillaan tulla erittäin kalliiksi Oululle ja oululaisille.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Käsissämme olevassa talousarviossa on paljon hyvää. Haluammekin kiittää aivan jokaista valmistelijaa. Olette tehneet hyvää työtä varsin haastavassa ja alati muuttuvassa tilanteessa. 

Kiitoksen ansaitsevat myös kaikki neuvottelijat. Voimme olla iloisia siitä, kuinka monesta asiasta pääsimme yhteisymmärrykseen. 

Näistä muutaman mainitakseni: Kaupunkilaisten hyvinvointipalveluiden budjettiraamia korotetaan ja mielenterveyspalveluiden parantaminen on otettu yhteiseksi tavoitteeksi. Saamme kauan odotetun uimahallin Linnanmaalle ja kehitämme kannusteita täydennysrakentamiselle. Perusopetuksessa pienryhmiä lisätään ja varhaiskasvatuksen työtilanteeseen puututaan jämerästi.

On aivan kriittistä, että Oulu näyttäytyy houkuttelevana ja hyvänä työnantajana. Se tarkoittaa hyvää johtamista ja työolosuhteita, joissa pystyy keskittymään omaan työhönsä. Se tarkoittaa erityisesti työntekijöiden hyvinvointiin satsaamista. Olemmekin valtavan iloisia, että henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriedut palautetaan vuodesta 2023 alkaen. 

Vihreille työ tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta on ollut tärkeää aivan puolueen perustamisesta lähtien. Jätimme keväällä aloitteen yhdessä lähes kaikkien valtuustoryhmien kanssa esteettömyyskoordinaattorin toimen perustamisesta. Uusimme tämän esityksen tänään ja esitämme, että “Vuonna 2022 valmistellaan esteettömyyskoordinaattorin toimen perustaminen. Perustamisen yhteydessä määritellään toimen tarkempi sijoituspaikka.”

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

hyvä yhteistyö rakentuu molemminpuoliselle kunnioitukselle ja luottamukselle, sille että kuuntelemme toisiamme ja tulemme vastaan. Sille rakentuu myös konsensus, joka on sekä Oulun että oululaisten etu. Toivomme, että näillä rakennuspalikoilla etenemme tällä valtuustokaudella.