Kirjoitin Kalevan vaalipuheisiin visiostani hyvän mielen Oulusta. Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 11.6.2021.

Valtaosa oululaisista voi hyvin, mutta huono-osaisuus on alkanut kasaantua. Etenkin lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ovat olleet pitkään kasvussa, eikä vallitseva epidemia ole helpottanut tilannetta. Koronalla on valtavat vaikutukset ihmisten arkeen ja jaksamiseen sekä talouteen. Tästä syystä muun muassa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö suosittaa, että etenkin talouskriiseissä on tärkeää vahvistaa lasten ja nuorten pärjäävyyttä sekä tukea mielenterveyttä.

Kaupungin tulee asettaa ihmisten kokonaisvaltainen hyvinvointi ja mielenterveyden tukeminen etusijalle. Mielenterveyteen ja hyvinvointiin satsaaminen on kannattavaa paitsi yksilön myös yhteiskunnan kannalta, sillä mielenterveyttä ja hyvinvointia tukemalla tuetaan samalla työssäjaksamista ja työllisyyttä. Huomiota tulee kiinnittää myös kaupungin työntekijöiden hyvinvointiin. Ilman hyvinvoivia työntekijöitä meillä ei ole laadukkaita palveluita. 

Minulla on visio hyvän mielen Oulusta, jossa vahvistetaan mielenterveyttä ja ihmisten hyvinvointia ennen kaikkea ennaltaehkäisevästi kaikilla kunnan toimialoilla, eikä vain sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hyvän mielen kaupungissa tehdään tutkimukseen perustuvia päätöksiä ja satsataan varhaiskasvatukseen, koulutukseen sekä kulttuuriin. Ryhmäkoot pysyvät maltillisina, eikä kukaan joudu kohtamaan kiusaamista tai väkivaltaa. Hyvän mielen Oulussa lapsiperheet saavat apua heti, kun lapsen tai perheen arjessa tapahtuu muutos.

Hyvän mielen kaupunki myös kasvaa kestävästi, torjuu rohkeasti ilmastonmuutosta ja kannustaa kestäviin kulkutapoihin. Se on kaupungin kokoinen kaupunki, joka pystyy houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia ja jossa moninaisuus nähdään voimavarana. Hyvän mielen kaupungissa edistetään yhdenvertaisuutta ja pyritään siihen, että jokaisella on edellytykset kouluttautua, tehdä töitä, yrittää ja elää oman näköistä elämää. Tehdään Oulusta yhdessä hyvän mielen kaupunki!

Henna Määttä

Kuntavaaliehdokas (vihr.)