Kaupunginvaltuuston kokouksessa 24.5. jätimme yhdessä koko vihreän valtuustoryhmän kanssa oheisen aloitteen vegaaniruuan tuomisesta Oulun kouluihin.
Vihreä valtuustoryhmä esittää, että alkavana lukuvuonna kartoitetaan vegaaniruoan tarve Oulun peruskouluissa ja lukioissa ja järjestetään vegaaniruoan tarjoilu osoittautuvan tarpeen mukaan alkavana lukuvuonna. Ruokahävikin välttämiseksi oppilailta ja heidän perheiltään edellytetään ilmoittautumista vegaaniruoan tarpeen suhteen. Samalla esitämme, että kasvisruokavaihtoehto harkitaan valmistettavaksi kokonaan vegaanisena valmistuskustannusten mahdollisesti alentamiseksi tinkimättä kuitenkaan ruoan laadusta.
Vegaaniruokavalio ja erityisesti lähellä tuotettu kasviperäinen ravinto on yksi keino vähentää kasvihuonepäästöjä ja siten hillitä ilmastonmuutosta. Oppilaista osa haluaa omilla ruokavalinnoillaan vaikuttaa ympäristön hyvinvointiin ja käyttämällä kasviperäisiä tuotteita vaikuttaa myönteisesti tuotantoeläinten hyvinvointiin.
Vegaaniruoan tarjoilulla tuetaan nuorten oppimista, jaksamista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. On tärkeää, että jokainen nuori hyödyntää päivittäisen mahdollisuutensa kouluruokailuun. Kouluruoka on tärkeä osa päivittäistä ravinnonsaantia ja on huolestuttavaa, mikäli osa lapsista ja nuorista jättää kouluruokailun väliin. Kouluruoan monipuolistamiseksi ja suosion lisäämiseksi esitämme myös, että lapset ja nuoret otetaan mukaan ruokalistojen suunnitteluun ja näin ollen lisätään tietoisuutta ja kiinnostusta ravinnon merkityksestä sekä ihmisen että ympäristön hyvinvoinnille.
Oulussa 24.5.2021
Vihreä valtuustoryhmä