Oulussa mielenterveyspalveluiden jonot ovat olleet pitkiä ja koronakriisi on kasvattanut niin hoitovelkaa kuin avun tarvetta. Esimerkiksi YK on antanut varoituksen koronaa seuraavasta mielenterveyskriisistä. Sanomalehti Kaleva käsitteli 9.3.2021 oululaisen asiakkaan tarinan kautta mielenterveyspalvelujen tilannetta Oulussa. Jutussa nostettiin esille hälyttäviä ongelmia niin palveluiden saatavuuteen kuin toimintamalleihin liittyen. 

Merkittävä ongelma mielenterveyspalveluissa Oulussa on se, että apua saa usein vasta kun ongelmat ovat jo liian pitkällä. Ei ole resurssien kannalta järkevää antaa ongelmien pitkittyä, mutta erityisesti inhimillisesti tällöin otetaan suuria riskejä.

”On kestämätöntä, että vasta itsemurhayritys tai sen suunnitteleminen on riittävän hyvä syy päästä nopeasti hoidon piiriin, kuten Kalevan haastattelema asiakas kertoi saaneensa vastaukseksi. Akuuttiin hoitoon tulisi päästä matalammalla kynnyksellä ja mielenterveydestä tulisi olla lisäksi tarjolla myös kevyempiä palveluita, kuten lyhytterapiaa. Kun mielenterveys ja jaksaminen on koetuksella, pitää siitä päästä puhumaan heti eikä vasta kuukausien päästä.” Sanoo kaupunginvaltuutettu Henna Määttä

Haastateltu oli sanomalehden mukaan myös joutunut ottamaan yhteyttä moneen eri asiakaspalveluun ja jäänyt lopulta ilman apua. 

”Pompottelu on todella kohtuutonta ja vähien voimavarojen kuluttamista mielenterveyden kanssa kamppailevalle ihmiselle. Oulussa mielenterveysongelmiin ei ole tarjolla matalan kynnyksen apua muuta kuin järjestöjen tarjoamana vaikka mielen hyvinvoinnin ylläpitämisen tulisi olla keskeinen terveydenhuollon osa siinä missä fyysisen terveyden. Haluamme, että valtuusto saa mielenterveyspalveluiden tilanteesta kattavan selvityksen, jonka perusteella voimme alkaa korjaamaan sitä” Sanoo kaupunginvaltuutettu Jenni Pitko.

Valtuustokyselyssä esitetyt kysymykset: 

  • Kuinka pitkät mielenterveyspalveluiden jonot ovat tällä hetkellä ja miten jonojen purkua aiotaan toteuttaa? 
  • Onko mielenterveyspalveluihin käytettävissä olevat budjettivarat sillä tasolla, että niillä pystytään järjestämään laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut kaikille tarvitseville. Kuinka paljon vaje on, jos sitä on? 
  • Miten palveluprosesseja kehitetään, jotta asiakas saisi avun nopeasti ilman pompottelua eri luukuille ja joutumatta taistelemaan hoidon puolesta? 
  • Millä tavalla lyhytterapiaa annetaan jatkossa hyvinvointikeskuksissa, pääseekö lyhytterapiaan ilman ajanvarausta ja pyydettäessä myös anonyymisti?
  • Onko mielenterveyspalveluiden työntekijöiden keskuudessa havaittu keskimääräistä suurempaa vaihtuvuutta, jolla olisi vaikutusta potilaiden hoitosuhteisiin?  Kuinka henkilöstön jaksamisesta ja hyvästä johtamisesta pidetään huolta?

Valtuustokysely on kaupunginvaltuutetun aloiteoikeuden piiriin kuuluva työkalu, jossa valtuutettu voi esittää kaupunginhallituksen puheenjohtajan tai kaupunginjohtajan vastattavaksi kaupungin hallintoa, taloutta tai toimintaa koskevan kysymyksen. Kysymykseen annetaan vastaus suullisesti valtuuston kokouksessa.