Eilisessä valtuuston kokouksessa 22.2. jätimme yhdessä vihreän valtuustoryhmän kanssa aloitteen esteettömyyskoordinaattorin toimen perustamisesta. Tällä hetkellä Oulun kaupungilla työskentelee esteettömyyskoordinaattori määräaikaisella työsopimuksella, jonka työsopimus on loppumassa. Kokemukset osoittavat, että kyseiselle tehtävänkuvalle on kaupungissamme todellinen tarve. Alla aloite kokonaisuudessaan:

Esteettömyys koordinaattorin toimen perustaminen

Kuntalain ensimmäisen pykälän ja toisen momentin mukaan kunnan tulee ”edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla”.

Esteettömyyden huomioiminen perustuu yhdenvertaisuuslakiin ja myös YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista, joka painottaa sopijaosapuolten – Suomi muiden mukana – tietoisuutta ”siitä, että esteettömyys ja saavutettavuus on tärkeää fyysisessä, sosiaalisessa, taloudellisessa ja kulttuurisessa ympäristössä, terveydenhuollossa ja koulutuksessa sekä tiedottamisessa ja viestinnässä, jotta vammaiset henkilöt voisivat täysimääräisesti nauttia kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista…” Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten edistäminen perustuu muun muassa EU:n saavutettavuusdirektiiviin.

Esteettömyys kunnassa palvelee jokaista: rakennusten ja ympäristöjen esteettömyys palvelee ikähmisiä, pienten lasten kanssa liikkuvia, liikuntarajoitteisia ja aisteja eri tavoin käyttäviä. Tiedon ja erilaisen informaation saavutettavuus lisää osallisuutta, ymmärtämistä ja yhdenvertaisuutta. Päiväkotien ja koulujen esteettömyyden tarkoituksena on palvella oppimista ja lapsen tasa-arvoista kasvun ja kehittymisen mahdollisuutta. Ikäihmisten toiminnan esteettömyys mahdollistaa terveen ja laadukkaan täysipainoisen vanhuuden.

Lähtökohtana kunnan toiminnassa pitää olla kunnan palvelujen saavutettavuus kaikille kuntalaisille. Esteettömyys lisää jokaisen turvallisuutta ja mahdollisuutta valita asuinpaikkansa, tehdä työtä, osallistua, opiskella ja harrastaa. Esteettömyys mahdollistaa itsenäisen elämän.

Esitämme esteettömyyskoordinaattorin toimen perustamista Oulun kaupungin konsernipalveluihin. Hänen tehtävänsä olisi toimia yhteyshenkillönä kuntalaisiin päin, eri toimialojen neuvonta esteettömyysasioissa, viestinnän esteettömyyden ja monimuotoisuuden varmistaminen ja esteettömyyteen liittyvien ongelmien kartoittaminen selvittely. Esteettömyyskoordinaattori voi antaa lausuntoja päätöksentekoon esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta. Hän voi tehdä esteettömyystarkastuksia ja hän voisi toimia vammaisneuvoston esittelijänä ja sihteerinä.

Esitämme esteettömyyskoordinaattorin toimen perustamista Oulun kaupunkiin 1.1.2022 alkaen.

22.2.2021

Vihreä valtuustoryhmä
Oulu