Jätimme oheisen valtuustoaloitteen yhdessä Jenni Pitkon ja Susa Vikeväkorvan kanssa valtuuston kokouksessa 22.2.2021.

Mielenterveyden ensiaputaitojen koulutusta oppilaille ja opettajille

Lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmat ovat olleet pitkään kasvussa, eikä vallitseva koronapandemia ole helpottanut tilannetta. Koronalla on valtavat vaikutukset ihmisten arkeen ja jaksamiseen sekä lisäksi talouteen. Tutkimusten mukaan talouskriisit heikentävät lasten ja nuorten hyvinvointia, etenkin mielenterveyttä, ja lisäävät käytöshäiriöitä. Tästä syystä muun muassa Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö suosittaa, että etenkin talouskriiseissä on tärkeää vahvistaa lasten ja nuorten pärjäävyyttä sekä tukea mielenterveyttä. Mielenterveystaitojen opettaminen ei yksin ratkaise näitä rakenteellisia ongelmia tai korvaa yhteiskunnan tukiverkkoja. Se on kuitenkin toimiva ja kustannustehokas keino ennaltaehkäistä ongelmia ja tarjota koko ikäryhmälle entistä parempia keinoja kohdata elämän haasteita ja tukea toisiaan.

Koululaisia opetetaan antamaan ensiapua sydänkohtauksen tai onnettomuuden varalle. Harva koululainen kuitenkaan saa ensiapukoulutusta siihen, kuinka autetaan koulukaveria, jolla on paniikkikohtaus, tai ystävää, joka kokee itsetuhoisia ajatuksia.

Kasvatuksessa ja koulutuksessa on panostettava entisestään arkipäivän mielenterveystaitojen opetteluun. Opetuksen tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista. Näin voimme ennaltaehkäistä lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmia, edistää tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä, ja vahvistaa koko kouluyhteisön hyvinvointia. Samalla ehkäistään kiusaamista mielenterveyden riskitekijänä.

Esitämme, että jokaisessa Oulun koulussa toteutetaan oppilaille ja opettajille kahden koulupäivän mittainen mielenterveyden ensiavun koulutus. Koulutus sisältää mielenterveyden ja oman hyvinvoinnin vahvistamisen perusteet, ohjeita riskitilanteiden tunnistamiseen ja muiden auttamiseen, oppimateriaalin elämänkriiseistä selviämiseen sekä erilaisten mielenterveyden häiriöiden tunnistamiseen. Koulutus voidaan toteuttaa mielenterveyden ammattilaisen tai mielenterveyden ensiapukouluttajaksi koulutetun opettajan avulla. Koulutus tulee suunnata myös opettajille, jotta he saavat lisää välineitä ja tuoretta tutkimustietoa mielenterveystaitojen edistämiseen sekä oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen.

Oulussa 22.2.2021

Henna Määttä (vihr.)
Jenni Pitko (vihr.)
Susa Vikeväkorva (vihr.