Olen aina ollut sitä mieltä, että poliittisten toimijoiden tulee olla paitsi aktiivisia myös nojata toimintansa avoimuudelle. Tästä syystä olen päättänyt, että jokaisen vuoden päätteeksi julkaisen kaikille avoimen poliittisen vuosikatsauksen, johon pyrin parhaani mukaan kokoamaan kyseessä olevan vuoden keskeisimmät poliittiset tekoni, puheeni ja aloitteeni.

Vuoden 2019 poliittisen vuosikatsauksen löydätte täältä.
Vuoden 2018 poliittisen vuosikatsauksen löydätte täältä.
Vuoden 2017 poliittisen vuosikatsauksen löydätte täältä.

Valtuustotyö

Vuoden 2020 aikana Oulun kaupunginvaltuusto piti yhteensä kahdeksan kokousta, joista seitsemään osallistuin itse ja yhteen kokoukseen kutsuttiin paikalle varajäsen. Kokouksessa, johon en työesteen vuoksi päässyt, päätettiin muun muassa ulkoistamisista. Varajäseneni äänesti kuten olisin itsekin äänestänyt, eli olisin vastustanut ulkoistamisia. Kokouksissa pidin useita puheenvuoroja. Laajemmat puheenvuoroni koskivat sitä, miten lasten ja nuorten pääsyä mielenterveyspalveluihin tulee kehittää, kuinka nyt ei ole aika leikata kulttuurista ja sitä, miten mielenterveyspalveluiden kehittämistoimenpiteet ovat paitsi odotettuja myös toivottuja.

Kokouksissa on mahdollista jättää myös valtuustoaloitteita kaupungin ja sen toiminnan kehittämiseksi. Jätin valtuuston kokouksissa seuraavat aloitteet:

Vihreä valtuustoryhmä jätti aloitteen siitä, miten kuntavaalien äänestyspaikat tulee suunnitella yhteistyössä nuorten kanssa. Lisäksi valtuustoryhmämme jätti vuoden alussa valtuustokyselyn, jossa nostimme keskusteluun sitä, miten kulttuuria edistetään Oulussa.

Oulun kaupungin taloustilanne on haastava. Tämän suurin osa valtuutetuista ja luottamushenkilöistä ymmärtää, mutta kun on tullut aika konkreettisten päätösten, valitettavasti yhteistä tahtotilaa ja konsensusta on ollut haastavaa löytää. Tämä oli yksi syy, miksi kaupunki tilasi viime syksynä ulkoisen arvioinnin talouden sopeuttamisen keinoista Perlacon Oy:ltä. Sopeuttamistavoitteeksi asetettiin 50 miljoonaa euroa. Tammikuussa raportti julkaistiin Oulun kaupungin verkkosivuilla ja tammikuun 27. päivä järjestettiin aiheeseen liittyvä seminaari ja keskustelutilaisuus valtuustolle. Vihreiden näkökulmasta oli tärkeää pelkkien leikkauslistojen lisäksi tarkastella esitettyjen leikkausten vaikutuksia. Etenkin huolemme oli, etteivät leikkaukset kohdistu hyvin voimakkaasti yhteen ihmisryhmään, kuten lapsiperheisiin. 

Keväällä korona iski myös Ouluun ja suurin osa valtuuston kokouksista järjestettiin turvallisuussyistä etänä. Kuten varmasti monet ovat jo erinnäisistä uutisoinneista lukeneet, kaikki kokoukset eivät sujuneet hyvin ja yhdessä kokouksessa kaikki hyvien tapojen mukaiset toimintaperiaatteet ylittyivät. Toivon, että jatkossa kaikki valtuuston jäsenet noudattavat turvallisemman tilan periaatteita ja mitä toivon eniten on, että jatkossa valtuustoon valitaan henkilöitä, jotka kykenevät asialliseen ja toisia kunnioittavaan argumentointiin sekä yhteistyöhön, jota kaikilta päätöksentekijöiltä kuitenkin tarvitaan.

Keväällä kaupunginhallitukselle esitettiin laajoja kaupungin henkilöstön lomautuksia. Ensimmäinen reaktioni lukiessani kaupunginhallituksen esityslistaa ja sen liitteitä oli, että esityksestä puuttuivat täysin lomautuksilla saatavat säästöt ja niiden vaikutustustenarviointi, sisältäen riskiarvioinnin. Olisi ollut hyvin todennäköistä, että erityisesti kriittisillä aloilla lomautukset olisivat itseasiassa tulleet kalliimmaksi kuin niistä kaavaillut säästöt. Puhumattakaan siitä tuen ja hoidon tarpeesta, mikä kuntalaisilla on. Tuen ja hoidon tarve ei ole vähentynyt koronakriisin myötä, vaan se on päinvastoin lisääntynyt. Olen todella iloinen, että vihreä valtuustoryhmämme otti hyvin voimakkaasti kantaa ja vastusti esitettyjä lomautuksia. Parasta tietenkin on, että kaupunginhallituksen ryhmät pääsivät yhteiseen näkemykseen asiasta.

Vuoden 2020 budjettineuvottelut olivat kaikin puolin haastavat, eikä budjettisopua saavutettu. Vihreä valtuustoryhmä oli kaupunginjohtajan budjettiesityksen takana ja lähtökohtamme oli, ettei tässä haastavassa taloustilanteessa ole varaa lähteä hätiköityihin leikkauksiin. Tähän otimme kantaa valtuustoryhmän puheenjohtajan Janne Hakkaraisen kanssa mielipidekirjoituksella hätiköityjen leikkausten vaikutuksia ei ehditä arvioida.

Valtuuston talousarviokäsittelyssä puolustimme vihreää kaupunkisuunnittelua, kestäviä liikkumismuotoja ja pyöräbaanoja, teatterin ja kulttuurin avustuksia, ikääntyvien työllistämispalveluiden kehittämistä, tasa-arvoista ja yhdenvertaista kaupunkia kaikille, etäopetuksen laatusuosituksien noudattamista, ilmasto-osaamisen tukemista kouluissa, luontobussin perustamista ja luontokohteisiin liikkumisen helpottamista sekä viihtyisämpää kaupunkisuunnittelua, jossa kaavoitetaan jokaiseen kortteliin ensimmäiseen kerrokseen liike- ja toimistotilaa. 

Suurimpina pettymyksiä olivat -150 000 euron leikkaus Oulun kaupunginteatterilta sekä pyöräbaanojen investointisuunnitelmista -10 % leikkaaminen. Puolustettavaa siis valtuustossa riitti ja äänestykset olivat monissa kohdissa varsin tiukkoja. Usein äänestykset menivät epäsuotuisaan suuntaan kahden tai jopa yhden valtuutetun äänellä. Tästä syystä onkin todella tärkeää, että valtuustossa olisi ensi kaudella enemmistö oululaisia, joille sivistys, kulttuuri, yhdenvertaisuus, hyvinvointi ja vihreä kaupunkikehitys ovat tärkeitä arvoja.

Lautakunta- ja jaostotyö

Hyvinvointilautakunnan kokouksista pääsin osallistumaan 16 kokoukseen järjestetyistä 19 kokouksista. Yksilöasiainjaoston kokouksista pääsin osallistumaan kaikkiin 11 kokoukseen. Jaoston kokouksista pääsin puheenjohtamaan muutamia kokouksia varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Valtuuston talousarvioesityksessä päätettiin toteuttaa seniorineuvolapilotti. Lautakunnassa päätimme toteuttaa tämän Kontinkankaan alueella siten, että hyvinvointiarviointiarviointeihin kutsuttiin kaikki alueen 68-vuotiaat. Valitettavasti koronan vuoksi näitä arviointeja ei pystytty toteuttamaan alkuperäisessä laajuudessaan. 

Oulun kaupungin ja PPSHP:n paljon palveluja tarvitsevien hoitopolkujen selvityksessä on edetty. Selvityksessä tähdätään hoitopolkujen ja palveluiden selkiyttämiseen niin, että asiakas saa oikeaa palvelua ja hoitoa oikeaan aikaan. Ensimmäisinä asiakasryhminä tässä olivat ikäihmiset sekä lapset ja nuoret, nyt painopiste on siirtymässä mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Olen oikeastaan koko kauden, mutta erityisesti koko kuluneen vuoden tuonut esille niin valtuustossa kuin lautakunnassa huolta mielenterveyspalveluiden tilanteesta. Tämän saman huolen ovat tuoneet esille myös monet muut, eikä vähiten nuorten edustajat, joilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus lautakunnissa. Asiantuntijat ja muun muassa YK ovat koronapandemian myötä varoittaneet, että ilmastokriisin ohella meillä on edessä mielenterveyskriisi. Tämä johtuu osittain siitä, että useissa kunnissa on laiminlyöty mielenterveyspalveluiden kehittämistä ja nyt koronan myötä yksinäisyys, ahdistuneisuus ja masennusoireet ovat vain lisääntyneet. Tästä syystä on todella tärkeää panostaa juurikin mielenterveyspalveluihin.

Lautakunnan taloustilanne on edelleen jatkunut haastavana ja vuonna 2020 korona on vaikuttanut myös talouteen merkittävällä tavalla. Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, että kaupungissa on lisätty testauskapasiteettia ja olemme panostaneet muun muassa  maskeihin ja muihin suojavälineisiin. Onneksemme myös valtiolta on tullut tarvittua koronatukea kunnille. Olen myös iloinen siitä, että haastavasta tilanteesta huolimatta olemme pystyneet kehittämään toimintaa ja järjestämään valtavan määrän koronatestaamisia. 

Loppuvuodesta koronatoimenpiteistä keskusteluun nousivat lautakunnassa myös koronarajoitukset. Erityisesti lautakuntaa puhututtivat rajoitusten sosiaaliset vaikutukset ja rajoitusten vaikutukset erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin. Koronatilanteen hellittäessä lautakunta tulee avaamaan ensimmäisenä rajoituksia, jotka vaikuttavat lapsiin ja nuoriin.

PSOAS

Toimin valtuusto- ja lautakuntatyön ohella kaupungin edustajana Pohjois-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö PSOAS:n hallituksessa. PSOAS:ssa kuluneena vuonna on puhututtanut erityisesti strategian päivittäminen. Tähän liittyy hyvin vahvasti säätiön asuntokanta sekä tulevaisuuden investointisuunnitelma: minne ja millaisella volyymilla säätiön kannattaa rakentaa opiskelija-asuntoja ja miten huolehditaan hallitusta muutoksesta. Asiaan luonnollisesti linkittyy vahvasti myös yliopiston hallituksen tekemä päätös keskustakampuksesta. On tärkeää huolehtia hyvistä keskusteluyhteyksistä niin kaupungin kuin yliopiston johdon suuntaan. 

Muu toiminta

Viime vuonna perustimme uuden vihreän yhdistyksen, Oulun vaalipiirin Tieteen ja teknologian vihreät ry:n, jonka puheenjohtajana jatkoin vuoden 2020 ajan. Vuoden alussa nousi kohu, kun useat perussuomalaiset kansanedustajat ja heidän kannattajansa hyökkäsivät vapaata tiedettä ja tutkimusta sekä yksittäisiä tutkijoita kohtaan. Vapaa tiede ja media kuuluvat demokraattisen yhteiskunnan kivijalkoihin ja tällaiset hyökkäykset yhteiskuntaamme kohtaan ovat paitsi vakavia myös ehdottoman tuomittavia. Tästä syystä otinkin aiheeseen liittyen kantaa useissa sosiaalisen median kanavissa, kirjoitin blogikirjoituksen ja järjestimme Oulun Viitteen kanssa 17.2. keskustelutilaisuuden teemalla vapaan tieteen rooli yhteiskunnassa. Lisäksi yhdistys järjesti muun muassa Valosaaste-webinaarin ja lähdimme ideoimaan keväällä 2021 toteutettavaa webinaarisarjaa, joissa kaikissa kuuluu vahvasti tieteen, teknologian ja tutkimusperusteisen päätöksenteon ääni. Kannattaa siis jäädä kuulolle!

Uusia tuulia harrastus- ja työrintamalla

Aloitin myös uuden harrastuksen, nuorkauppakamaritoiminnan, ja vuoden alussa liityin Oulun Tervaporvarien nuorkauppakamarin koejäseneksi. Syksyllä minut valittiin varsinaiseksi jäseneksi ja vuoden 2021 koulutusvastaavaksi eli IND:ksi. Olen todella innoissani tästä uudesta harrastuksestani, jossa pääsen kehittämään entisestään työelämätaitojani sekä verkostoitumaan lisää kansallisella ja kansainvälisellä tasolla! Joulukuussa vietimme Tervisten joulujuhlaa, jossa minut palkittiin vuoden sheikkaajana. Palkinto myönnetään vuosittain kamarilaiselle, joka on positiivisella tavalla ravistellut/sheikannut kamarin toimintaa. Tämä oli mukava positiivinen yllätys ja osoitus siitä, että olen löytänyt tieni juuri oikeaan paikkaan, tervisheimoon, jossa uudet ideat ja ajatukset otetaan avosylin vastaan.

Joskus elämässä tulee eteen niin huikeita tarjouksia, että niistä on mahdotonta kieltäytyä ja minulle kävi syksyllä 2020 niin! Aloitin nimittäin lokakuussa projektipäällikkönä strategisesti merkittävässä eurooppalaisessa UNIC-yliopistoallianssissa. Tässä eurooppalaisessa yliopistoallianssissa on mukana kahdeksan yliopistoa. Muut yliopistot ovat Bilbaosta, Bochumista, Corkista, Istanbulista, Liègesta, Rotterdamista (koordinaattori) ja Zagrebista. UNICin tavoitteena on lisätä liikkuvuutta, osallisuutta ja vaikuttavuutta monimuotoisissa yhteiskunnissa.

Elämää korona-aikana

Koronan vuoksi vuosi on ollut eittämättä haastava. Olen työskennellyt ja hoitanut luottamustoimiani pääsääntöisesti etänä. Sosiaalisena ihmisenä, jolle yhdessä ideointi, yhteiset lounaat ja kahvihetket ovat aina olleet tuikitärkeitä, on tämä aika ollut monilta osin vaikeaa. Koko vuoden olen pyrkinyt kuitenkin löytämään uusia tapoja kohdata työkavereita, yhteistyökumppaneita ja ystäviä. 

Toisaalta olen viettänyt aikaa puolisoni kanssa ja ulkoillut sekä retkeillyt enemmän kuin koskaan aiemmin,  ja oppinut, ettei läheisten ja rakkaiden ihmisten kanssa vietettävää aikaa voi koskaan pitää itsestäänselvyytenä. Luonnollisesti olen kiitollinen siitä, että olen pysynyt pääsääntöisesti terveenä ja ennen kaikkea kaikista hyvistä hetkistä ja siitä, että olen kuitenkin pystynyt edelleen tekemään mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita niin työssä kuin politiikassa. 

Palo maailman muuttamiseen ja Oulun kehittämiseen ei siis ole sammunut mihinkään, vaan päinvastoin! Niinpä kesäkuussa minut nimitettiin ensimmäisten joukossa vihreiden kuntavaaliehdokkaaksi. Vaikka valtuustokausi ei ole ollut helpoimmasta päästä, koen että olen pystynyt vaikuttamaan asioihin ja uskon, että moni asia olisi jäänyt tekemättä ilman meitä vihreitä vaikuttajia. 

Tätä vihreää sanomaa olen pyrkinyt tuomaan esille valtuustoaloitteiden, mielipidekirjoitusten, kolumnien ja puheenvuorojen lisäksi kirjoittamalla aktiivisesti Facebookkiin ja Twitteriin sekä julkaisemalla niin henkilökohtaiseen elämään kuin poliittiseen toimintaan liittyviä kuvia instagramissa. Olen tehnyt nyt myös koosteita poliittisesta toiminnastani Instan puolelle. Luonnollisesti toivon, että nämä vuosikatsaukset ja muutenkin aktiivinen viestintä tuo esille työtäni eri toimielimissä. 

Lämmin kiitos kaikille kuluneesta vuodesta! Kiitos erityisesti hyvistä keskusteluista ja palautteesta! Oulua kehitetään yhdessä <3