Vihreä valtuustoryhmä jätti oheisen aloitteen tammikuun valtuustossa 25.1.2021. Aiemmin syksyllä 2018 olen yhdessä Susa Vikeväkorvan kanssa jättänyt aloitteen ONE:n vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä.

”Oulun osallisuuden ja vaikuttamisen -ohjelmassa korostetaan kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on, että oululaiset osallistuvat kunnan ja sen toiminnan pitkän aikavälin suunnitteluun sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Tämä perustuu kuntalakiin, jonka mukaan kunnan asukkailla on oikeus vaikuttaa ja osallistua kunnan toimintaan. Kuntalaissa (26§) nuorisovaltuuston vaikutusmahdollisuuksista määritellään seuraavaa: “Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.”

Ensimmäinen Oulun Nuorten Edustajisto (ONE) on aloittanut toimintansa Oulussa vuonna 2010 ja se on toiminut alueellisten lasten ja nuorten osallisuusryhmien rinnalla. ONE muutettiin nuorisovaltuustoksi vuoden 2018 alussa. ONE pyrkii toiminnallaan ajamaan jokaisen oululaisen nuoren hyvinvointia kaupungin päätöksenteossa. ONEn tehtäviin kuuluu esimerkiksi oululaisten nuorten (alle 29-vuotiaiden) aseman edistäminen ja kehittäminen ilman uskonnollisia tai puoluepoliittisia sidonnaisuuksia. ONE toimii myös nuorten äänenä ja tuo näiden näkökulmia esille päätöksiä tehtäessä. 

Oulussa on parannettu toimintaedellytyksiä nuorten aitoon osallistumiseen ja myönnetty muun muassa puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikkiin lautakuntiin ONEn jäsenille. Lisäksi Oulussa toimii vuosina 2020-21 Sitran rahoittamana Nuorten politiikkakoulu, joka siirtyy tänä vuonna ONEn edelleen kehitettäväksi.

Nuorisovaltuustojen vaikuttamismahdollisuuksia on kehitetty useissa kunnissa ja Oulun täytyy suurena kaupunkina ja maakunnan keskuskaupunkina olla kehittämisessä etujoukoissa.  Vuoden 2019 Nuorisovaltuustoselvityksen mukaan nuorisovaltuuston edustukselliset vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet.  Kyselyyn vastanneista kunnista 83 %:lla on nuorisovaltuuston edustaja läsnä puhe- ja läsnäolo-oikeudella ainakin yhdessä lautakunnassa ja 56 %:lla kunnanvaltuustossa.

Demokratiakasvatukselle ja osallisuuden kokemuksille on tarvetta enemmän kuin koskaan. Tämän osoittavat demokratiaan kohdistuneet hyökkäykset eri puolilla maailmaa, myös omassa maassamme. ONEn vaikuttamismahdollisuuksia voidaan kehittää edelleen. Näin vahvistamme myös demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta. Voimme huomioida nuoret entistä paremmin omana erityisryhmänään niin päätöksenteossa kuin sen valmistelussa.  Tästä syystä esitämme, että ONE saa edustajalleen puhe- ja läsnäolo-oikeuden valtuuston kokouksissa sekä suoran aloiteoikeuden valtuustolle.

Oulussa 25.1.2021

Vihreä valtuustoryhmä”