Pidin oheisen puheenvuoron valtuuston kokouksessa 25.1., jossa hyväksyimme Oulun ikääntymispoliittisen ohjelman vuosille 2021-2030.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Olemme juuri hyväksymässä lakisääteistä asiakirjaa, Ikävoimainen Oulu, Oulun ikääntymispoliittista ohjelmaa vuosille 2021-2030.

Kuten ohjelmassa todetaan ikääntyminen on ajanjakso, johon kuuluu monia erilaisia elämänvaiheita ja me tarvitsemme ikääntyneitä oululaisia.  Nämä eri vaiheet on tunnistettu hyvin tässä ohjelmassa ja ohjelman sisältö on laadukas. Ohjelman laadukkuutta tukee, että toimenpiteille on asetettu selkeä mittarit ja aikataulutus.  Ohjelmassa näkyy myös hyvin, kuinka tässäkin elämänvaiheessa kyse ei ole yhden toimialan asiasta, vaan laajemmasta kokonaisuudesta, joka koskettaa paitsi hyvinvointipalveluja myös esimerkiksi kulttuuria ja rakentamista. 

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että ohjelmaa tulee päivittää valtuustokausittain. Kansallinen ikäohjelma 2030 on juuri valmisteilla ja tämä tulee huomioida työryhmän esityksen mukaisesti ohjelman päivittämisessä.

Valtuutettu Huotarin tavoin toivon, toimenpiteitä tullaan edelleen tarkentamaan ja seurantaa tehdään hyvinvointilautakunnan lisäksi vähintään valtuustokausittain valtuustossa. Digitaalisten palveluiden kehittämisessä toivon, että ikäihmiset otetaan mukaan heille suunniteltavien digipalveluiden kehittämisessä.

Erityisen kiitoksen haluan antaa ohjelman laatimisprosessista. Vihreä valtuustoryhmä jätti syksyllä 2018 aloitteen valtuustoseminaarista ja arvokeskustelusta, joka toteutettiin syyskuussa 2019. Tässä aloitteessa esitimme, että ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman teon yhteydessä järjestetään seminaari ja arvokeskustelu ikäihmisten palveluista ja arvokkaasta vanhuudesta. Seminaarissa kuultiin asiantuntija-alustuksia sekä paikalla oli sivistys- ja kulttuurilautakunnan, hyvinvointilautakunnan sekä vanhusneuvoston jäseniä. Seminaarin lisäksi prosessissa näkyy vahva kuntalaisten osallistaminen ja kuuleminen. On ilo nähdä, kuinka seminaarin tuotokset sekä kuntalaisten palautteet näkyvät ohjelmassa.

Vastaavanlaista osallistavaa prosessia toivon jatkossa näkeväni myös muiden kaupungin toimintaa ohjaavien asiakirjojen työstämisessä. Etenkin jos ne ovat lakisääteisiä.”