Kaleva kysyi viiden suurimman puolueen valtuutetuilta kehittyykö kaupunki nyt sopivaan suuntaan?
”Oulun keskusta on hiljentynyt koronarajoitusten takia. Kaupunkien vanhat ytimet hiipuvat muutenkin, kun nettikauppa kadottaa kivijalkamyymälöitä. Oulun seudulla asiakasvirrat sekä työpaikat jakaantuvat laajasti maaseutumaisille alueille. Keskustassa puretaan nyt vanhaa ja rakennetaan lisää enimmäkseen asuntoja. Millaiseksi kaupunkia pitäisi kehittää? Millaista kaupunkipolitiikkaa Oulu tarvitsee?”
Vastasin: KYLLÄ
Keskustan alueelle tarvitaan riittävä määrä ihmisiä ja tavoite saada 10000 asukasta lisää vuoteen 2026 mennessä on oikeansuuntainen.
Rakentamisessa tulee kuitenkin huomioida korkean rakentamisen suositukset, erityisesti rakentamisen laatu. Katutasoon on hyvä saada liiketiloja, elävyyttä ja toiminnallisuuksia.
On myös huolehdittava, että keskustassa on viheralueita virkistymiseen ja meidän on yhä enenevissä määrin suosittava kestäviä kulkutapoja. Elävän ja houkuttelevan kaupunkikeskustan luomisessa voitaisiin hyödyntää enemmän kuntalaisia osallistavaa suunnittelua.