Kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa 30.11. keskusteltiin ja tehtiin esitykset vuoden 2021 talousarvioon sekä 2022-2023 -suunnitelmiin. Kulttuurin puolustamisen lisäksi pidin oheisen puheenvuoron mielenterveyspalveluiden kehittämisestä.

”Moni meistä täällä valtuustossa jakaa huolen kaikkien oululaisten hyvinvoinnista, erityisesti mielenterveydestä ja mielen hyvinvoinnista.

Puolet meistä suomalaisista kokee elämänsä aikana jonkin mielenterveyden häiriön. Kuitenkin valtioneuvoston kanslian selvityksen mukaan vain puolet sairastuneista saa asianmukaista hoitoa ja hoitojonot ovat pitkät.

Oulussa jopa puolella syyt työkyvyttömyyteen löytyivät mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä.Eikö olisi jo aika tehdä jotain? Kun puhumme säästöistä, tässä olisi aika oivallinen kohde.

Etenkin nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Syinä nuorten kipuiluun ja pahoinvointiin ovat pelko toimeentulon riittävyydestä, yksinäisyys, ulkoiset paineet sekä yllättävät elämänkriisit. 

Koronan myötä yksinäisyyden ja riittämättömyyden tunteet ovat lisääntyneet paitsi nuorilla myös muilla ikäluokilla. Etäopiskelu ja -työskentely sekä erilaiset rajoitukset muun muassa harrastustoiminnan ja kokoontumisten osalta ovat vaikuttaneet ja vaikuttavat edelleen merkittävällä tavalla ihmisten psykososiaaliseen hyvinvointiin.

Aiemmin syksyllä ehdotimme yhdessä valtuutettu Jenni Pitkon kanssa, että Ouluun perustetaan mielenterveyskeskus tai -keskuksia, joissa saa matalalla kynnyksellä lyhytjaksoista terapiaa eli lyhytterapiaa. Esityksessä toimme esille, että Oulussa keskukset voisivat sijaita hyvinvointikeskusten tiloissa. Koska moni apua tarvitseva pelkää leimautumista, olisi tärkeää voida saada terapiaa myös anonyymisti. Laajassa kaupungissamme keskustelutuki tulisi voida toteuttaa myös etäyhteydellä.

Olen hyvin kiitollinen, että hyvinvointipalveluiden talousarvioesityksessä yhtenä keskeisenä kehittämiskohteena on juurikin mielenterveys- ja päihdepalveluiden palveluketjujen sujuvoittaminen ja toiminnan kehittäminen. Toivon mukaan kehittämiselle on arvioitu riittävät resurssit ja jollei, olemme valmiita näitä resursseja tarkastelemaan uudelleen. 

Tulen hyvin suurella mielenkiinnolla ja innolla seuraamaan näitä kehittämistoimia valtuutettuna ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä.”