Mielipide julkaistu Kalevassa 5.11.2020.

Oulun kaupunginhallitus päätti niukalla enemmistöllä esittää Oulun kaupunginvaltuustolle, että ansiotuloveroa nostetaan ensi vuonna 0,5 prosenttiyksikköä kaupunginjohtajan esittämän 1,0 prosenttiyksikön sijaan. Kaupunginhallituksessa vihreät äänesti kaupunginjohtajan pohjaesityksen puolesta. Vihreä valtuustoryhmä aikoo toimia samoin myös kaupunginvaltuuston kokouksessa, joka tekee asiassa lopullisen päätöksen. 

Kaupunginhallituksen enemmistön kanta tarkoittaa noin 16,5 miljoonan euron vajetta kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen. Suurin osa vajeesta katettaisiin lisäleikkauksin jo yhdessä sovittujen ja jo toteutettujen leikkausten lisäksi. 

Tunnistamme ja tunnustamme Oulun kaupungin haastavan taloudellisen tilanteen, mutta näkemyksemme on, että juustohöyläämisen synnyttämät vahingot olisivat veronkorotuksen haittoja suuremmat. Tiedostamme, että ansiotuloverotuksen korottaminen heikentää sekä kannustimia työntekoon että vähentää ostovoimaa. Tulevaisuudessa verotusta voidaan alentaa, kun jo päätetyt ja tulevat rakenteelliset ratkaisut alkavat tuottaa säästöjä.

Poikkeuksellista on, että lisäleikkauksia on suunniteltu vain kolmen puolueen, keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten kesken. Se ei edusta hyvää päätöksentekokulttuuria, eikä kunnioita Oulussa pitkään vaalittua konsensusperiaatetta. 

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys pohjautuu perusteelliseen toimintaympäristöanalyysiin, se on laadittu huolellisesti viranhaltijavalmistelussa ja sen vaikutuksia on ehditty arvioida monipuolisesti. Hätiköityjen lisäleikkausten vaikutuksia esimerkiksi lapsiin, nuoriin, ympäristöön tai kaupungin talouteen pitkällä aikavälillä ei ehditä arvioida lähes lainkaan. Tällaisia toimenpiteitä emme voi kannattaa. 

Janne Hakkarainen
Oulun vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Henna Määttä
Oulun vihreän valtuustoryhmän varapuheenjohtaja