Oulussa on puute matalan kynnyksen mielenterveyspalveluista. Ehdotamme yhdessä valtuutettu Jenni Pitkon (vihr.) kanssa, että Ouluun perustetaan mielenterveyskeskus tai -keskuksia, joissa saa matalalla kynnyksellä lyhytjaksoista terapiaa eli lyhytterapiaa. Nopeat ja oikea-aikaiset mielenterveyspalvelut voivat pelastaa ihmishenkiä ja matalan kynnyksen palvelut voivat ennaltaehkäistä raskaiden palveluiden tarvetta.

Nykytilanne Oulussa on kestämätön, sillä kiireettömään hoitoon on vaikea päästä. Vuonna 2019 hoitoon jonotti keskimäärin 350 henkilöä. Yli 23-vuotiaiden osalta keskimääräinen hoitoonpääsyaika vuonna 2020 on 103 vuorokautta ja 18-23-vuotiailla se on 58 vuorokautta.

Tämä on liian pitkä aika. Kun huoli käy liian suureksi yksin kantaa, tulisi apua olla saatavilla nopeasti.

Ehdottamamme lyhytterapiat eivät korvaisi pidempiä terapiajaksoja vaan ne ovat uusi palvelu, joka täydentää muita mielenterveyspalveluita ja niiden tavoitteena on nopea ja matalan kynnyksen hoitoon pääsy.

Helsingissä on perustettu kaksi Mieppi-keskusta, johon voi ottaa yhteyttä elämäntilanteeseen tai mielenterveyteen liittyvien huolien kanssa kun tarvitsee keskusteluapua. Asiakkaan on mahdollista sopia tarpeen mukaan 1–5 keskusteluaikaa tai saada ohjausta.

Oulussa keskukset voisivat sijaita hyvinvointikeskusten tiloissa. Koska moni apua tarvitseva pelkää leimautumista, olisi tärkeää voida saada terapiaa myös anonyymisti. Laajassa kaupungissamme keskustelutuki tulisi voida toteuttaa myös etäyhteydellä.

Mielenterveyden tukeminen on tärkeää ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta mutta se on järkevää myös taloudellisesti. Mielenterveyden ongelmat ovat nousseet suurimmaksi syyksi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle ja mielenterveyssyistä johtuvat sairauslomat ovat kasvussa.

Oulussa jopa puolella syyt työkyvyttömyyteen löytyivät mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä. Kelan tilastojen (2019) mukaan Oulussa sairauden perusteella työkyvyttömyyseläkkeen saajia oli 5085 henkilöä, joista 3482 henkilöä (68,5 %) oli eläkkeellä mielenterveyden ja käyttäytymien häiriöiden perusteella. Mielenterveyttä tukemalla tuetaan samalla työssäjaksamista ja työllisyyttä.