Eilisessä valtuuston kokouksessa jätimme valtuutettu Susa Vikeväkorvan kanssa aloitteen tärkeästä aiheesta.

Pölyttäjähyönteisten määrä maailmassa on kutistunut hälyttävästi. Niiden häviäminen on katastrofi niin luonnolle kuin ihmiselle. Viljelykasveista 75 prosenttia tarvitsee hyönteispölytystä. On huolestuttavaa, että yli 40 prosenttia pölyttäjähyönteisistä uhkaa sukupuutto. Lähes joka viides tärkeimmistä pölyttäjistä on uhanalainen Suomessa. Vieraslajit, hyönteisten elinympäristöjen katoaminen, hyönteismyrkyt ja ilmastonmuutos ovat syitä pölyttäjähyönteisten häviämiselle.

On toteutettava tekoja, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta. Niittyjen perustaminen on poikkeuksellisen tärkeää pölyttäjille. Täten esitämme, että Oulun kaupunki muuttaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa tienvarsien meluvallit pölyttäjähyönteisille sopiviksi elinympäristöksi – niityiksi. Tulevaisuudessa on huomioitava myös entistä tarkemmin niittyjen säilyttäminen ja mahdollisesti uusien niittyjen perustaminen.

Oulussa 15.6.2020

Susa Vikeväkorva (vihr.) Henna Määttä (vihr.)