Saimme 15.6. pidetyssä valtuuston kokouksessa esityksen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 arviointikertomuksesta. Arviointikertomuksen tarkoitus on tuottaa kaupunginvaltuustolle objektiivista arviointitietoa toiminnan ja talouden ohjausta sekä päätöksentekoa varten ja kuntalaisille tietoa kaupungin palvelujen valtuuston päätöstenmukaisuudesta, palvelujen laadusta, vaikuttavuudesta, tuottavuudesta ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuudesta. Pidin kokouksessa puheenvuoron, jossa keskityin lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin.

”Lämmin kiitos tarkastuslautakunnalle erinomaisesti laaditusta arviointikertomuksesta, joka on tärkeä työkalu aivan meille kaikille.

Tarkastuslautakunta on arvioinut, miten lapset ja nuoret pääsevät Oulussa mielenterveyspalveluihin, miten ennaltaehkäisevät palvelut toimivat ja miten heitä tuetaan heidän luonnollisissa arki- ja kehitysympäristöissään.

Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja pahoinvointi ovat lisääntyneet, eivätkä koronan aiheuttamat haasteet varmasti auta tilannetta. Ongelmat palveluiden saatavuudessa ja hoitoonpääsyssä ovat myös jatkuneet pitkään. Olen huolissani siitä, miten lapset ja nuoret voivat ja miten voimme vastata palvelutarpeisiin oikea-aikaisesti. Varmasti moni jakaa tämän huolen kanssani. Mielen murtumiseen tulisi suhtautua kuin fyysiseenkin vammaan. Hoitoonpääsyä tulee nopeuttaa ja helpottaa merkittävästi.

Muutama nosto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta:

  • Eri toimijoiden välinen yhteistyö ja lasten sekä nuorten hoitopolut kaipaavat selkeyttämistä
  • Strategiaan tulisi asettaa tarkennus hoitoon pääsyn tavoiteajasta
  • Ouluun tulisi laatia mielenterveys- ja päihdestrategia
  • Perusterveydenhuollossa tulee satsata systemaattiseen tiedon keruun lasten ja nuorten pääsystä mielenterveyspalveluihin
  • Byströmin nuorten palveluihin kaivataan lisäresurssia
  • Ensikäyntiä opiskelijahuollon palveluihin joudutaan odottamaan luvattoman kauan. Vuonna 2019 ensikäynneistä 27%:lle ei ole pystytty järjestämään määräaikavelvoitteen sisällä 

Nämä kaikki ovat asioita, joita kaupunginhallituksen, valtuuston ja lautakuntien  tulee miettiä. Jatkon kannalta on erityisen tärkeää pohtia, miten tarkennamme kaupungin strategisia tavoitteita lasten ja nuorten hyvinvoinnin osalta. Miten kehitämme tiedolla johtamisen käytänteitä erityisesti perusterveydenhuollossa ja miten yhä enenevissä määrin kiinnitämme huomiota lasten ja nuorten palveluiden koordinaatioon. Tähän jälkimmäiseen liittyen kysynkin tarkastuslautakunnalta, oletteko käyneet tarkempaa keskustelua palveluiden koordinaatioon ja palveluketjujen selkeyttämiseen liittyen? Tulisiko Oulussa pohtia esimerkiksi elämänkaarimalliseen rakenteeseen siirtymistä ja näin poistaa selkeitä siiloja palveluiden järjestämisessä? Odotan, että palaamme näihin huomioihin syksyllä talousarviosuunnitelman yhteydessä.”