Valtuuston kokouksissa valtuutetuilla ja valtuustoryhmillä on mahdollisuus kysyä viranhaltijoilta tarkentavia kysymyksiä haluamistaan aihealueista. Tämä mahdollistaa muun muassa laajempaa valtuustossa käytävää keskustelua aiheen tiimoilta. Vuoden toisessa valtuustossa 24.2.2020 käsiteltiin vihreän valtuustoryhmän jättämää valtuustokyselyä kulttuurista.

”Kaikilla tulee olla oikeus saavutettaviin ja yhdenvertaisiin kulttuuripalveluihin. Sekä ammattimaisesti tehdyn taiteen että kulttuurin harrastusmahdollisuuksien tulee olla kansalaisten saatavilla ja helposti saavutettavissa. Läheltä löytyvien matalan kynnyksen kulttuuripalvelujen tarjonta tukee hyvinvointia ja vahvistaa osallisuuden tunnetta. Luovilla aloilla on myös merkittävä markkinapotentiaali palvelutalouden kehittyessä.

Oulun kaupunki on tehnyt Suomi 100 vuotta -juhlapäätöksen hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Kulttuuripääkaupunkihanke tarjoaa kaupungille mahdollisuuden tarkastella kulttuuria ja kaupunkikehittämistä pitkällä tähtäimellä. Valtuusto on myös päättänyt kulttuuristrategiasta, mutta esimerkiksi Luupin uudisrakennuksesta päätöksiä ei ole tuotu valtuustolle eikä rahaa ole varattu budjettiin.

Kuntien lakisääteisenä tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa. Oulun taidemuseon kävijämäärät ovat nousussa ja valtakunnallisestikin museot elävät kulta-aikaa. Vihreä valtuustoryhmä haluaa selkeyttää kulttuurin edistämiseen liittyvien hankkeiden etenemistä ja pureutua kulttuurin edistämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Mielestämme Oulu ansaitsee olla kokoisensa kaupunki, jossa kulttuuri nähdään pito- ja vetovoiman rakentajana.

Kysymykset:

  • Miten Luupin hankekehitys etenee ja pääseekö valtuusto tekemään linjauksia tulevaisuuden Luupin sijainnista sekä ratkaisuista?
  • Onko Luuppi-suunnitelmissa mukana innovatiivisia rahoitusratkaisuja, kuten yritysyhteistyötä?
  • Kuinka kaupunki tukee paikallisten kulttuuri- ja taidetoimijoiden omaehtoista kulttuuritoimintaa?
  • Kuinka paljon Oulu käyttää rahaa kulttuurin tukemiseen verrattuna verrokkikaupunkeihin, kuten Tampereeseen ja Turkuun?
  • Minkä tasoinen hankintamääräraha takaa Oulun taidemuseolle sellaiset resurssit, joilla voidaan hankkia nykytaiteen teoksia kattavalta joukolta aikalaistaiteilijoita?”