Jätimme Jaana Isohätälän (vihr.) kanssa oheisen valtuustoaloitteen 11.11.2019 pidetyssä valtuuston kokouksessa.

Valtuustoaloite: Oulu-aiheisten opinnäytetöiden palkitseminen

Oulun kaupunki painottaa toiminnassaan tiedolla johtamista ja on jo pitkään tehnyt ansioitunutta yhteistyötä alueen oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Opiskelijat tekevät opinnoissaan opinnäytetöitä, joita voitaisiin valjastaa entistä paremmin kaupungin käyttöön. Ansioituneiden opinnäytetöiden palkitseminen toisi lisänäkyvyyttä kaupungin kannalta tärkeille tutkimusaiheille sekä kannustaisi Oulu-aiheisten opinnäytetöiden tekemiseen.

Esitämme, että Oulun kaupunki alkaa vuosittain palkita Oulu-aiheisia ansioituneita opinnäytetöiden tekijöitä. Opinnäytepalkinnon voisi saada tutkielma, jonka aihe liittyy Ouluun, oululaisiin tai kaupungin omaan palvelutoimintaan. Kaupunki pyrkisi palkitsemaan ansioituneita opinnäytetöitä usealta eri tieteenalalta. Jaettavana summana voisi olla esimerkiksi 5000€, joka jaettaisiin palkitsemistyöryhmän valitsemalla tavalla ansioituneiden töiden tekijöille. 

Opinnäytetöitä arvioitaessa voitaisiin huomioida ainakin seuraavat kriteerit:

  • opinnäytetyön laatu
  • kosketuspinta Ouluun
  • opinnäytetyön arvosana ja sanallinen arvio

 

Oulussa 11.11.2019
Jaana Isohätälä ja Henna Määttä