Kuntapolitiikassa toimiminen on paljon muutakin kuin kokouksissa istumista. Tehokas vaikuttaminen tarkoittaa asioihin perehtymistä, lukemista, keskusteluja ja tapaamisia. Minulle on tärkeää pohjata päätökseni tietoon ja tutkimuksiin sekä tehdä politiikkaa osallistavasti. Kuntavaikuttaminen vie kieltämättä leijonanosan vapaa-ajastani, mutta se myös antaa todella paljon.

Olin todella iloinen, että juuri tätä näkökulmaa haluttiin avata 9.11.2019 julkaistussa Kalevan haastattelussa. Aika harva tietää, millaista kuntapoliitikon arki on.

Jutussa haastateltiin lisäkseni Niilo Heinosta (kok.), Pirjö Sirviötä (sdp), Sirpa Tikkalaa (kesk) ja Mikko Viitasta (vas). Meiltä kysyttiin muun muassa minkä verran aikaa käytämme luottamustehtävien hoitamiseen ja mistä saamme tietoa.

Alta voitte lukea vastaukseni Kalevalle:
”Yksi valtuuston kokous kestää keskimäärin kolme tuntia. Tosin tällä kaudella osa kokouksista on venynyt ylipitkiksi, mikä ei ole kenenkään kannalta tavoiteltavaa.

Valtuustokokouksiin valmistautumiseen käytettävä aika riippuu paljon asioista: millaisia listan asiat ovat, ja millaista keskustelua on aiemmin käyty. Arvioisin, että valmistautuminen kestää keskimäärin kolmesta viiteen tuntia per kokous.

Olen tarkka organisoimaan ja pitämään langat käsissäni, ja siksi pidän tarkkaa kalenteria kaikesta. Sieltä katsoin, että syyskuussa käytin luottamustoimien hoitamiseen aikaa noin 45 tuntia. Lokakuussa vastaava määrä on ollut reilut 50 tuntia. Siihen olen laskenut kokoukset, kokouksiin valmistautumisen, seminaarit ja kaikki muut työskentelyä tukevat tapaamiset. Lokakuussa oli monia koko päivän kestäviä tapahtumia, kuten hyvinvointilautakunnassa terveysjohtajan virkaa hakeneitten haastattelut, jolloin piti olla koko päivä töistä pois.

Pidempää valmistelua vaatineita isoja asioita ovat olleet esimerkiksi sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkosta päättäminen monine osallistavine prosesseineen sekä kaupungin ja sairaanhoitopiirin integraatioselvitys.

Sain mielestäni todella hyvät luottamuspaikat. Minulla on kuitenkin haastava kokopäivätyö, joten ei mopolla mahdottomia. Pitää osata arvioida, miten pystyn hoitamaan sekä palkkatyöni että luottamustoimeni. Minulle on tärkeää, että kaikessa mihin lähden, pystyn suoriutumaan annetuista tehtävistä ja olemaan luotettava. Siksi on tärkeää, että aikaa on riittävästi luottamustoimille.

Saan paljon erilaisia tilastotietoja kaupungin asioista. Myös tilastoja ja vertailuja tulee Suomen kuudesta suurimmasta kaupungista, joihin Oulu kuuluu. Kaupungin erilaiset sisäiset arviot – kuten laaja hyvinvointikertomus tai tarkastuslautakunnan arviointikertomukset – ovat erittäin hyviä työvälineitä.

Valtuustolle pidettävät viranhaltijoiden infot ja seminaarit ovat erittäin hyviä tiedon lähteitä. Lisäksi koko ajan tehdään tutkimuksia ja selvityksiä eri asioista, ja asiantuntijat, sidosryhmät sekä järjestöt tulevat tapaamaan ja antamaan tietoa. Olen hyödyntänyt esimerkiksi THL:n tutkimuksia päätöksenteossani.

Joskus olen antanut itsekin palautetta, kun esimerkiksi toimielinten infoista ei ole saatu riittävän aikaisin kirjallista materiaalia, jotta saisi perehtyä ja kommentoida asiaa. Alussa valtuustolle järjestetyt seminaarit eivät olleet kovin osallistavia, mutta nyt niitä on parannettu ja kehitetty merkittävästi.”