Maanantain 13.5.2019 valtuuston kokouksessa keskusteltiin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta. Pidin tähän liittyen oheisen puheenvuoron:

”Ensiksikin haluan kiittää tarkastuslautakuntaa erittäin hyvästä ja kattavasta arviointikertomuksesta. Arviointikertomus on yksi tärkeimmistä työkaluista meille valtuutetuille seurata ja arvioida kaupungin toimintaa ja tekemiemme päätösten seurauksia ja toteutumista.

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteutumisen arviointiin liittyen huomioni kiinnittyi kaupunkistrategian indikaattoreiden seurantaan.

Miten hyvin olemme onnistuneet strategian indikaattoreiden valinnassa ja ovatko ne yhdenvertaisia eri toimialojen suhteen? Erityisesti katseeni kääntyy sivistys- ja kulttuurilautakunnan kohdalla tehtyihin indikaattorivalintoihin, joita on kaksi: 1) Oulu kehittyy tapahtuma- ja matkailukaupunkina ja 2) Kuntalaisten aktiivisuus ja hyvinvointi paranevat kaikissa ikäryhmissä. Näiden sisällä toki on vielä yhteensä viisi tarkentavaa mittaria.

Kysyisin kuitenkin, ovatko valitut indikaattorit liiankin laveat? Tuottaako tällaisten indikaattoreiden tarkastelu meille sellaista tietoa, mikä oikeasti palvelee meitä ja auttaa niin viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitä tekemään sellaisia toimia, joilla toteutamme visiota, missiota ja strategiaa valovoimaisemmasta Oulusta. Näkisin ainakin, etteivät valitut indikaattorit ja mittarit juurikaan kerro kaupunkimme tahtotilasta kehittyä ja kehittää koulutusta sekä olla elämänmittaisen oppimisen ja koulutuksen edelläkävijä.

Onko tarkastuslautakunnassa käyty keskustelua valittujen indikaattoreiden tarkoituksenmukaisuudesta ja onko teillä näkemystä siitä, olisiko indikaattoreita syytä tarkentaa ja tarkastella uudelleen? Mielestäni olisi hyvä, jos indikaattorit otettaisiin uudelleen tarkasteltavaksi talousarvion 2020 yhteydessä.”