Olen tuntenut suurta ylpeyttä lapsista ja nuorista, jotka osoittavat aktiivisuutta, oli sitten kyse ilmastonmuutoksesta, ihmisoikeuksista tai koulutuksesta. Nuoret ovat aktivoituneet ja lähteneet maailmanlaajuisesti Greta Thunbergin johdolla ilmastolakkoilemaan, jotta me aikuiset heräisimme ja lähtisimme aktiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Perjantaina 15.3. järjestetään suuri ilmastolakko, johon useat lapset ja nuoret palavat halusta osallistua. Kuitenkin eri kouluissa tuntemattomasta syystä nihkeillään asian suhteen. Esimerkiksi Oulussa on joissakin kouluissa on viestitty vanhemmille, että perjantaina on normaali koulupäivä, eikä lakkoilu ole luvallista toimintaa.

Tämä on mielestäni todella väärin ja linjaus on käsittämätön, kun miettii OPS2016 tavoitteita ja henkeä. Luonnollisesti koulun tulee tietää, missä lapset ja nuoret ovat, mutta vanhempien luvan pitäisi riittää, aivan kuten muidenkin poissaolojen kanssa.

Valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteet kestävän kehityksen ja aktiivisen kansalaisuuden suhteen ovat varsin yksiselitteiset:

”Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille”

”Tuetaan nuorten kasvua aktiiviseen kansalaisuuteen vahvistamalla opiskelijoiden tietoisuutta oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan yhteiskunnassa.Se nostaa muun muassa kansalaisuuteen, demokratiaan ja ihmisoikeuksiin sekä maailmankansalaisuuteen ja globaaliin vastuuseen liittyvät kysymykset pohdittavaksi opetuksessa. Tarkoituksena on rohkaista jokaista yksilöä toimimaan tärkeiksi kokemiensa asioiden puolesta.”

Ilmastolakko tulisi nähdä oppijalähtöisenä asiana, jossa nuoret tarttuvat heitä kiinnostavaan asiaan. Lakkoon osallistumisen tukee opetussuunnitelman tavoitteita kestävän kehityksen ja aktiivisen kansalaisuuden osalta.

Esimerkiksi Turussa asiaa lähestyttiin juuri tästä näkökulmasta ja turkulaisille koululaisille annetaan lupa osallistua perjantaiseen ilmastolakkoon. Ehtona on, että lakkoon osallistumiselle on koululaisten huoltajien poissaololupa. Lisäksi tarjolla on lukuisia erilaisia oppaita ja vinkkejä, miten nivoa ilmastolakko yhteen muun opetustoiminnan kanssa. 

On kaikin tavoin hölmöä, että oikeus osallistua ilmastolakkoon voi vaihdella näin paljon riippuen koulusta tai asuinpaikkakunnasta. Olen suoraan sanottuna todella pettynyt kaupungin suhtautumiseen ja ohjeistukseen. Nuorisobarometrin mukaan noin 70% nuoristamme kokee huolta ja ahdistusta ilmastonmuutoksesta. Nuoria kiinnostaa kestävä kehitys ja toimeen tarttuminen. Kyseessä on maailmanlaajuinen ilmiö, johon olisi hyvä tarttua kouluissakin! Monen nuoren esimerkkinä ja esikuvana toimiva Greta Thunberg on ehdolla Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi. Toivon, ettei yhdelläkään nuorella jää tunne, että hänen vaikuttaminen halutaan tukahduttaa. Meidän tulee aikuisina edesauttaa ja tukea aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista, ei tukahduttaa lasten ja nuorten paloa kantaa vastuuta ja ottaa kantaa!