Hyvää kansainvälistä naistenpäivää!

Itse en toivo ruusuja ja suklaata naistenpäivänä, vaan tasa-arvoa ja tasa-arvotekoja vuoden jokaisena päivänä.

Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka eivät tänäänkään toteudu. On oikein juhlia onnistumisia, mutta tänään jos joskus on paikka nostaa esille myös yhteiskunnassa vallitsevia epäkohtia, kuten syrjintä, perhevapaat, häirintä, väkivalta. Viimeisenä mainittu naisiin kohdistuva väkivalta on yksi Suomen suurimmista ihmisoikeusongelmista. Joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa parisuhteessa. Joka vuosi 15 naista kuolee lähisuhdeväkivallan seurauksena ja arviolta 50 000 kokee seksuaalista väkivaltaa.

Meillä on monta asiaa, jotka vaativat korjaamista! Me tarvitaan todellisia tasa-arvotekoja ja pitkäjänteistä työtä tasa-arvon eteen. Me tarvitaan tähän maahan feministinen hallitus, jossa on enemmän kuin 30% naisia. Me tarvitaan muutosta!

Muutosta voi jokainen edistää tahollaan.

Tänä päivänä juuri sinä voit edistää tasa-arvoa esimerkiksi:
Kehumalla osaavia ja älykkäitä naisia heidän tekemisistään ja saavutuksistaan. Usein naisten kehuminen keskittyy ulkonäköseikkoihin ja etenkin somessa vahvat vaikuttajanaiset saavat niskaansa lähinnä lokaa ja solvauksia.

Lahjoita kerran tai ala kuukausilahjoittajaksi jollekin naisten ja lasten tasa-arvoa ja hyvinvointia tukevalle järjestölle. Tällaisia ovat esimerkiksi 1) Amnesty: https://www.amnesty.fi/lahjoita/ , 2) Unicef: https://www.unicef.fi/tue-tyotamme/lapsi/lapset/ , 3) Naistenviikko: https://www.naistenviikko.fi/ , 4) UNWomen: https://unwomen.fi/lahjoita/

Osoita tukesi Nolo totuus -kampanjalle. Suomen hallitus on leikannut kehitysyhteistyövaroja, mikä on kaikilla tavoilla väärin ja kertakaikkisen noloa. Leikkaus kohdistuu juuri niihin heikoimmassa asemassa oleviin naisiin ja lapsiin tällä maapallolla. www.nolototuus.fi

Tue naisen eduskuntavaalikampanjaa! Itse olen osoittanut tukeni tähän mennessä jo kuudelle upealle vihreälle naisehdokkaalle, jotka olisivat aivan jokainen omiaan edistämään tasa-arvoa valtakunnan politiikassa. Vihreiden lahjoituslinkki toimii logiikalla: https://lahjoita.vihreat.fi/etunimi-sukunimi.