Olen aina ollut sitä mieltä, että poliittisten toimijoiden tulee olla paitsi aktiivisia myös nojata toimintansa avoimuudelle. Tästä syystä olen päättänyt, että jokaisen vuoden päätteeksi julkaisen kaikille avoimen poliittisen vuosikatsauksen, johon pyrin parhaani mukaan kokoamaan kyseessä olevan vuoden keskeisimmät poliittiset tekoni, puheeni ja aloitteeni.

Vuoden 2017 poliittisen vuosikatsauksen löydätte täältä.

Valtuusto

Vuoden 2018 aikana Oulun kaupunginvaltuusto piti yhteensä 10 kokousta, joihin kaikkiin osallistuin. Kokouksissa pidin yhteensä kuusi puheenvuoroa, joiden aiheena olivat: 1) kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, 2) hyvinvointilautakunnalle asetettujen tavoitteiden toteutuminen, 3) maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu 5-vuotiaille, 4) lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallin merkityksellisyys, 5) Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyön ja yhteiskampuksen merkitys korkeakouluille ja Oulun kaupungille sekä 6) kaupungin strategia ja strategiaprosessi.

Kokouksissa on mahdollista jättää myös valtuustoaloitteita kaupungin ja sen toiminnan kehittämiseksi. Jätin vuoden aikana seuraavat aloitteet:

Lisäksi vihreä valtuustoryhmämme jätti 5 aloitetta:

  • Seminaari ja arvokeskustelu ikäihmisten palveluista sekä arvokkaasta vanhuudesta
  • Turvallisia tiloja ja tekemistä myös joulun pyhinä
  • Oulun kaupunki konserni luopuu turpeen energiakäytöstä nykyisten turvesoiden ehtyessä
  • Selvitys kouluruokailun tilanteesta Oulun kaupungissa
  • Luonnon monimuotoisuutta edistetään lähimetsissä

Valtuustoaloitteiden lisäksi teimme Susa Vikeväkorvan kanssa kaksi valtuustokyselyä varhaiskasvatukseen liittyen. Molemmat kyselyistä koskivat erittäin ajankohtaisia aiheita: SAK-aikaa ja suhdelukuja.

Kevään ensimmäisessä kokouksessa yhtenä merkittävimpänä päätösasiana oli Sanginjoen ulkometsän suojelu. Sanginjoen suojeleminen on ollut yksi pitkäaikaisemmista vihreiden tavoitteista täällä Oulussa. Olenkin valtavan iloinen, että tammikuussa valtuusto päätti selvin äänin (53-11, tyhjiä 3), että Sanginjoki vihdoin suojellaan! Lisäksi valtuusto linjasi, että Sanginjoen ulkometsän hoidossa lähtökohtana on virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Tässä vaiheessa haluan osoittaa mitä nöyrimmät ja suurimmat kiitokseni kaikille tämän tärkeän tavoitteen eteen työskenneille.

Kevään aikana toinen valtuustoa ja kaupunkilaisia puhututtanut asia oli sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkko. Osallistuin aktiivisesti palveluverkkoa, erityisesti koulutuksen laatua, pedagogiikkaa ja valmistelun lapsivaikutusten arviointia, koskevaan keskusteluun muun muassa kirjoittamalla mielipidekirjoituksia. Teija Ruokamon (kok.) kanssa kirjoitimme lapsen edun toteutumisesta ja lapsivaikutusten arvioinnista, Susa Vikeväkorvan (vihr.) kanssa kirjoitimme siitä, kuinka Oulun kaupungin on aika panostaa varhaiskasvatukseen ja koulutukseen ja lukuisten opetus- ja kasvatusalalla työskentelevien valtuutettujen kanssa kirjoitimme pedagogisen näkökulman huomioimisesta palveluverkkoon liittyvässä päätöksenteossa.

Aiemmin mainittujen mielipidekirjoitusten lisäksi kirjoitin vieraskolumnin Forum24:n otsikolla Ihmisten kaupunki. Kolumnissani painotan ihmisten eli kuntalaisten oikeutta osallisuuteen omassa kaupungissaan. Demokratia tarkoittaa muutakin kuin äänestämistä kerran neljässä vuodessa. Kirjoitin myös Susan kanssa kriittisen kirjoituksen kaupungin tilaamasta selvityksestä maksuttomaan varhaiskasvatukseen liittyen. Tämän kirjoituksen pääpaino oli tiedottamisen objektiivisuudessa ja erilaisten selvitysten julkistamistavoissa. Myös Oulu-lehti oli kiinnostunut näkökulmastani ja annoin heille tähän liittyen haastattelun.

Syksyllä keskustelun pääpaino oli tulevan vuoden talousarviossa. Viime vuoden karvaat pettymykset muun muassa koulutukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen olivat kirkkaana mielessä, mutta budjettineuvotteluihin osallistuimme silti tarmokkaan toiveikkaina. Ilokseni puolueiden välisissä neuvotteluissa päästiin erittäin hyvään lopputulokseen, jonka myötä kaupunkimme muuttuu pienin mutta varmin askelin paremmaksi, elinvoimaisemmaksi ja houkuttelevammaksi.

Budjetissa näkyvät satsaukset varhaiskasvatukseen, pyöräilyyn ja maksuttomaan ehkäisyyn nuorille. Lisäksi tulevana vuonna aiotaan lisätä mm. tasa-arvo-osaamista, Oulun luontokohteista viestimistä ja nuorten ääntä päätöksenteossa. Kaikki nämä ovat valtavan hienoja asioita, joiden eteen me ja monet muut ovat tehneet todella paljon töitä. Vielä jäi paljon korjattavaakin, mutta näistä onnistumisista sai hurjan paljon puhtia tuleville vaikuttamisen vuosille.

Lautakuntatyö

Vuoden 2018 aikana hyvinvointilautakunta kokousti 16 kertaa ja yksilöasiainjaosto 10 kertaa. Hyvinvointilautakunnan kokouksista pääsin osallistumaan yhteensä 13 kokoukseen ja yksilöasiainjaoston kokouksista olin kerran poissa. Jaoston kokouksista kolmea pääsin puheenjohtamaan jaoston varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Lautakunnassa ajankohtaisia aiheita ovat olleet muun muassa sivistys- ja kulttuuripalveluiden tapaan hyvinvointipalveluiden palveluverkko, lastensuojelun toimivuus, lapsiperheiden ja ikäihmisten palvelut, SOTE-uudistus sekä yhteistyön tiivistäminen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Vaikka lautakunnan taloustilanne on ollut todella haastava ja tänäkin vuonna jouduimme tekemään valtuustolle lisämäärärahaesityksen, olen iloinen että olemme pystyneet tekemään myös kehittämistoimenpiteitä, joista on konkreettista hyötyä ja iloa oululaisille. Näitä konkreettisia toimenpiteitä ovat muun muassa lapsiperheiden palveluiden kehittäminen ja maksuttoman kahden viikon kokeilujakso kotipalveluiden osalta. Lastensuojeluun on tehty yhdessä työntekijöiden kanssa kehittämisohjelma, jota lautakunta seuraa aktiivisesti. Kehittämisohjelman myötä kaupunkiin on saatu rekrytoitua lisää sosiaalityöntekijöitä ja työntekijäkohtaiset asiakasmäärät ovat laskeneet. Mielenterveys- ja päihdepuolella taas vahvennetaan Kenttätien palvelukeskuksen toimintaa sosiaalisen kuntoutuksen osalta ja lisäksi Kenttätiellä hyödynnetään jatkossa Serviisiltä jäävää hävikkiruokaa.

Hyvinvointilautakunta ja sivistys- ja kulttuurilautakunta ovat myös tiivistäneet yhteistyötään muun muassa pitämällä yhteisiä seminaareja. Näissä seminaareissa keskiössä on ollut lasten ja nuorten palveluiden kehittäminen ja painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään toimintaan. Paljon kehitysaskeleita onkin luvassa, sillä kehitteillä on lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli sekä nämä kaksi toimialaa (hyvinvointi- ja sivistys- ja kulttuuripalvelut) yhdistävä perhekeskusmalli.

Jaostotyö

Yksilöasiainjaoston toiminnasta lähes kaikki on ehdottoman salassa pidettävää, koska käsittelemme yksittäisten kuntalaisten oikaisupyyntöjä tehtyihin viranhaltijapäätöksiin. Jaoston toiminta onkin ollut erittäin opettavaista ja koen, että se erityisesti tukee työskentelyäni hyvinvointilautakunnassa ja valtuustossa, sillä jaostossa saa suhteellisen hyvän kuvan siitä, mitkä asiat kaupungissa ihmisten kannalta toimivat ja missä taas on kehitettävää.

Muu toiminta

Kesällä osallistuin vihreiden puoluekokoukseen varsinaisena puoluekokousedustajana. Puoluekokouksen merkittävin päätettävä asia oli vihreiden poliittinen tavoiteohjelma vuosille 2019–2023. Puoluekokouksessa hyväksyttiin myös puoluekokousaloitteita. Yksi hyväksytty aloite oli Oulun vihreiden aloite siitä, että lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan tutkiminen tulee laajentaa koskemaan viharikoksia. Pidin tästä aiheesta vuoden 2016 puoluekokouksessa puheenvuoron ja iloitsin todella paljon siitä, että tänä vuonna aloitteemme hyväksyttiin! Yhdessä Oulun vihreiden puheenjohtajan Marjo Tapanisen kanssa annoimme aloitteesta haastattelun Hufvudstadsbladetille. Lisäksi pidin puoluekokouksessa puheenvuoron varhaiskasvatuksen tehokkuusajattelusta ja suhdeluvuista.

Ennen kokonaan kesälomalle siirtymistä sain kutsun tutustua kestävän kehityksen keskukseen, jossa kävin vierailulla kesäkuussa. Keskuksessa tehdään mielettömän hienoa työtä muun muassa kuntouttavan työtoiminnan saralla, syrjäytymisen ehkäisemisessä, alueiden siistimisessä, viljelyssä ja hyötyjätekierrätyksessä. Tutustuminen oli todella antoisa ja opettavainen! Uskon, että vierailu oli hedelmällisen ja pitkäaikaisen yhteistyön alku.

Kesällä osallistuin myös Oulu-prideen osoittaakseni tukeni tasa-arvoiselle ja yhdenvertaiselle Oululle. Pride järjestettiin muutaman vuoden tauon jälkeen ja siihen osallistui ilahduttavan paljon ihmisiä. Karnevaalitunnelman keskellä nostettiin esille asioita, joita meillä tulee korjata mitä pikimmiten. Yksi näistä epäkohdista on translain muuttaminen, jonka suhteen nykyhallitus ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin.

Vihreissä olen jatkanut työtäni vihreiden viestinnän kehittämisessä. Tähän on liittynyt erityisesti valtuustoryhmän ja muiden vihreiden luottamushenkilöiden tekemän tärkeän työn näkyvämmäksi tekeminen ja viestinnän suunnitelmallisempi sekä ammattimaisempi ote. Tähän ovat liittyneet esimerkiksi somejakokuvien suunnittelu ja tiedotteiden luonnosteleminen yhdessä muiden viestinnän kehittäjien kanssa. Lisäksi olen nyt ollut suunnittelemassa valtuustoryhmän yhteistä videota, jonka toteuttaa oululainen Kuume production.

Unirestan hallitus ja työpaikan vaihtuminen

Poliittisen toiminnan ohella olen aloittanut toukokuussa 2018 aloitin Uniresta Oy:n hallituksen jäsenenä. Uniresta on oululainen, opiskelijoiden perustama ja omistama, ravintola-alan yritys, jonka juuret ylittävät aina 1960-luvulle saakka. Uniresta tarjoaa opiskelija- ja henkilöstöravintolapalveluiden lisäksi muun muassa juhla- ja cateringpalveluita. Entisenä ravintolatyöntekijänä ja cateringalalla toimineena yrittäjänä on ollut mielenkiintoista päästä työskentelemään Unirestan kaltaisen yrityksen hallitukseen.

Syksy oli muiden kiireiden lisäksi aika hektistä aikaa työkuvioiden osalta, sillä vaihdoin työpaikkaa. Työpisteeni pysyi kuitenkin jykevästi samassa ympäristössä, sillä aloitin työskentelyn Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnan oppiminen ja oppimisprosessit -tutkimusryhmässä. Työskentelen projektikoordinaattorina Oulun yliopiston koordinoimassa, seitsemän yliopiston yhteisessä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa AnalytiikkaÄly-kärkihankkeessa. Hankkeessa edistetään opintojen sujuvuutta ja ohjausta sekä kehitetään koulutuksen johtamista oppimisanalytiikan avulla. Olen todella kiitollinen Oulun yliopiston ylioppilaskunnalle kaikista kuluneista vuosista ja siitä, kuinka olen saanut kasvaa ja kehittyä professionaalisesti. Vaikka siirtyminen uusiin tuuliin onkin aina hieman haikeaa, olen valtavan innoissani uudesta työstäni!

Valtuustoaloitteiden, mielipidekirjoitusten, kolumnien ja puheenvuorojen lisäksi olen kirjoittanut aktiivisesti Facebookkiin ja Twitteriin sekä julkaissut niin henkilökohtaiseen elämään kuin poliittiseen toimintaan liittyviä kuvia instagramissa. Paikallisen politiikan lisäksi sosiaalisessa mediassa olen ottanut kantaa ajankohtaisiin valtakunnallisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin. Lisäksi olen pyrkinyt tuomaan esille myös erilaisia kuntalaisten mielipiteitä kartoittavia kyselyitä tai muita kuntalaisdemokratiaa lisääviä tapahtumia/keskustelutilaisuuksia. Instagramin instastorien puolella olen välillä pitänyt infoja kokousten jälkeen. Jatkossa pyrinkin mahdollisuuksien mukaan lisäämään yhä enemmän vuoropuhelua kaikkien seuraajieni kanssa, koska ihmisiä vartenhan tätä politiikkaa tehdään ja teidän mielipiteellä todella on väliä!

Vuoden aikana on ehtinyt tapahtua paljon, mutta työ kaikkien kaupunnin eteen jatkuu! Haluan kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä ja rakentavasta yhteistyöstä. Lisäksi olen kiitollinen jokaisesta yksittäisestä yhteydenotosta teiltä kuntalaisilta. Jokainen keskustelu on ollut palkitsevaa ja omaa ajattelua avartavaa.