Monet kaupungit, Oulu mukaanlukien, käyvät läpi mittavia muutoksia. Esimerkiksi palveluverkkomuutoksissa puhutaan kuntalaisille keskeisistä palveluista: terveyskeskuksista, päiväkodeista, kouluista ja kirjastoista. Suuret muutokset aiheuttavat ihmisissä lähes aina epäilystä, jopa ahdistusta ja vastarintaa.

Muutoksien läpivientiä vaikeuttaa, kun kunnassa ei ole aitoa luottamuksen ilmapiiriä. Kuntaliiton toteuttamassa Arttu2 -tutkimuksessa kerrotaan, miten uudistukset ovat vaikuttaneet muun muassa demokratiaan ja johtamiseen. Oulun osalta tulokset ovat karua luettavaa: 25 prosenttia vastanneista luottaa päättäjiin ja vain 14 prosenttia kokee voivansa vaikuttaa.

Valmistelussa oleva vuorovaikutussuunnitelma voi tarjota tähän ratkaisuja. Meidän täytyy rakentaa monikanavaisia eri ikäisille ja erilaisille ihmisille suunnattuja osallisuuden muotoja, jotka ihmiset kokevat merkitykselliseksi. Vuorovaikutuksen kehittämisessä ja luottamuksen ilmapiirin luomisessa myös kuntapäättäjillä on merkittävä rooli.

On tärkeää muistaa, että osallisuus on osattomuuden ja syrjäytymisen vastakohta sekä sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista ja vastuun ottamista. Osallisuudessa on kyse myös siitä, miten kuulemme niitä ihmisiä, joihin päätöksenteko suoraan vaikuttaa.

Luottamuksen rakentamisessa auttavat hyvin toteutetut ennakkoarvioinnit, joissa arvioidaan ennalta valmisteltavan päätöksen vaikutuksia eri näkökulmista. Näkökulmia voivat olla muun muassa ympäristö- ja lapsivaikutukset. Parhaimmillaan ennakkoarvioinnit muuttavat päätöksentekokulttuuria avoimemmaksi, tiivistävät yhteistyötä eri tahojen välillä jo valmisteluvaiheessa ja suuntaavat resursseja oikeisiin paikkoihin.

Kun rajataan lasten subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen, kun tarkastellaan päihde- ja mielenterveyspalveluihin käytettävää budjettia ja etenkin kun tehdään isoja palveluverkkouudistuksia, meidän tulee tietää miten päätökset vaikuttavat ihmisiin. Etenkin meidän tulee miettiä, millaiset vaikutukset ovat juuri niihin kaikista heikoimmassa asemassa oleviin.

Kaupungissa kyse ei ole päälle liimatuista sloganeista, pelkästä talousnäkökulmasta, vaan ennen kaikkea ihmisistä. Ihmisistä, jotka ansaitsevat kaupungin, jossa arki sujuu ja jossa jokaisella on mahdollisuus onnellisuuteen. Ihmisistä, joilla on oikeus osallisuuteen omassa kaupungissaan.

 

Kolumni on julkaistu Forum24:ssa 20.9.2018