Pidin alla olevan puheenvuoron kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista valtuuston kokouksessa 10.9.

Haluan kiinnittää huomiota yhteen tarkastuslautakunnan erityiseen arviointikohteeseen: kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

Arttu2-tulokset kertovat meille karua todellisuutta:
Vain 25 prosenttia oululaista luottaa kuntapäättäjiin
Vain 14 prosenttia kokee, että kuntalaiset voivat vaikuttaa

Kysymys kuuluu miten me reagoimme tähän?

Kun me järjestämme kyselyitä, keskustelutilaisuuksia tai keräämme muulla tavoin kuntalaisten näkemyksiä asioihin, miten me varmistamme, että kuntalaisten ääni kuuluu päätöksenteossa.

Esimerkiksi palveluverkkoon liittyneissä kuulemistilaisuuksissa kerättiin näkemyksiä kuntalaisilta, mutta en vielä ole nähnyt dokumentointia siitä, miten nuo näkemykset näkyvät päättäjille annetuissa vaihtoehdoissa. Oliko näkemyksillä vaikutusta, jos oli miten ja jos ei ollut, miksi ei ollut.

Kysymys kuuluukiin, tarjotaanko meillä oikeita vaikuttamismahdollisuuksia vai elämmekö näennäisdemokratiassa?

Kysymys on myös asenteesta: suhtaudummeko avoimeen keskusteluun ja näkemysten ammentamiseen välttämättömänä pahana, vai asiana, joka on arvokasta ja lisää luottamusta.

Lisäksi täytyy vielä mainita, että minusta valtuutettuna ja luottamushenkilönä on todella ikävää, etten päässyt osallistumaan sivistyspoliittisen ohjelman keskustelutilaisuuteen Pohjankartanossa, koska olin yhtä aikaa hyvinvointilautakunnan kokouksessa. Sen lisäksi että tämä osoitti kauniin ristiriidan hyven ja sikun yhteistyön lisäämisestä puheiden ja toiminnan osalta, se myös esti kaikkien hyvinvointilautakunnan jäsenten läsnäolemisen kuntalaisten keskuudessa kyseisessä tilaisuudessa. Ja mikä parasta, nytkin on meneillään fb-keskustelu samaisesta aiheesta. Yhtä aikaa valtuuston kokouksen kanssa.

Lopuksi haluan muistuttaa, että muutokset aiheuttavat aina ihmisissä ahdistusta, vaikka kyseessä olisikin lähtökohtaisesti hyvä muutos. Muutosvastarinta on aina vähäisempää, kun olemme avoimia, kun otamme ihmiset ajoissa mukaan ja annamme aidon vaikuttamisen mahdollisuuden.

Toivon, että näitä asioita otetaan huomioon, kun vuorovaikutussuunnitelmaa 2018-2021 valmistellaan.