Olen nyt reilun vuoden ollut kuntapäättäjänä ja samalla tutustunut valtuuston erilaisiin työskentelytapoihin. Palveluverkkoon liittynyt valmistelu on oivallinen esimerkki siitä, miksi valtuuston työskentelytapoja tulee tarkastella kriittisesti ja kehittää niitä eteenpäin. Maanantain valtuustossa 18.6.2018 saimme kuulla monen valtuutetun suusta, että valtuutettujen osallisuutta päätöksentekoprosesseissa olisi syytä lisätä. Mielestäni on aika muuttaa politiikan teon tapoja ja siirtyä pois prosesseista, jotka vain korostavat ja lisäävät vastakkainasettelua. Tästä syystä jätin valtuustoaloitteen, jonka tavoitteena on kehittää valtuustoseminaareja osallistavammaksi ja keskustelevammaksi. Ilokseni yli puolet valtuutetuista allekirjoitti aloitteeni.

”Valtuustoaloite: Uudet menetelmät valtuustoseminaareihin

Valtuustoseminaareissa käytetään tällä hetkellä kohtuuttoman paljon aikaa luentomuotoiseen esittelyyn, hiljaa istumiseen ja omalta paikalta puheenvuorojen pitämiseen. Tällainen työskentelymuoto on varsin puuduttava ja vanhanaikainen. Keskeisimpänä haasteena on, ettei tällainen työskentelytapa varsinaisesti lisää kommunikointia ja valtuutettujen välistä keskustelua. Ennen kaikkea kyseinen toimintamalli ei ole kovin ratkaisukeskeinen.

Tästä syystä esitämme, että jatkossa valtuustoseminaareissa siirrytään mahdollisuuksien mukaan ns. flipped classroom -tyyliseen työskentelymalliin. Tässä mallissa varsinaiset materiaalit ja viranhaltijoiden puheenvuorot valmistellaan ja lähetetään valtuutetuille etukäteen ja itse seminaari käytetään valtuutettujen keskusteluun ja esimerkiksi työpajatyöskentelyyn. Keskeisimpänä tavoitteena keskustelun, osallisuuden ja yhteistyön lisääminen sekä konkreettisiin ratkaisuihin ja tavoitteisiin pääseminen.”