Jätin 15.5.2018 oheisen valtuustoaloitteen Hackneyn mallin pilotoimisesta lastensuojelussa.

Lastensuojelun resurssit ja toimintamallit Oulussa kaipaavat kriittistä tarkastelua.

Lontoossa, Hackneyn kaupunginosassa, vuosina 2007-2011 on kehitelty sosiaalityön malli, joka mullisti sikäläisen lastensuojelun. Kokeilun myötä huostaanotot vähenivät jopa 40 prosenttia ja sosiaalityöntekijöille liikeni enemmän aikaa lasten tapaamiseen. Tämä nosti merkittävästi asiakkaiden sekä henkilökunnan
tyytyväisyyttä.

THL on muokannut Hackneyn mallin Suomen olosuhteisiin sopivaksi. Perusajatuksena mallissa on, että sosiaalityötä ei tehdä enää yksin, vaan perheiden asioita hoitaa useista ammattilaisista koostuva tiimi. Mallia pilotoidaan 40 suomalaisessa kunnassa. Mallin myötä sosiaalityöntekijät ovat pystyneet tapaamaan asiakasperheitä ja lapsia viikoittain, ei ainoastaan monen kuukauden välein. THL:n mallissa painottuu terapeuttinen, keskusteleva ote byrokratian ja kontrollin sijaan. Esimerkiksi Mäntsälässä, jossa malli on ollut käytössä jo vuodesta 2009 lähtien, asiakasmäärät on onnistuttu pudottamaan 50-60 lapsesta noin viiteentoista.

Esitän, että Oulun kaupungissa pilotoidaan THL:n muokkaamaa Hackneyn mallia.