Kaupunginvaltuusto päätti tänään kaupungin toimintaa merkittävästi ohjaavasta asiakirjasta eli strategiasta. Pidin strategiaan ja sen prosessiin liittyen seuraavanlaisen puheenvuoron:

”Aluksi haluan kiittää strategiaprosessin osallistavuudesta. Erityisenä kiitoksena haluan mainita, että kehitysesityksiä, kuten kansainvälisten kuntalaisten parempaa huomioimista, otettiin hyvin vastaan. Edelleen toki kehitettävää on siinä, että mietimme myös kansainvälisten kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia esimerkiksi työpajatyöskentelyihin. Tätä osallistavaa prosessia ainakin soveltuvin osin toivon näkeväni, kun lähdetään tarkemmin määrittelemään indikaattoreita ja strategian toimenpideohjelmaa.

Näin nuorena kuntalaisena ja valtuutettuna on ilo huomata, että strategiassa näkyy yhdessä tekeminen, pehmeät veto- ja pitotekijät, kansainvälisyys, luonnon läheisyys ja koulutus. Toivon, että nämä hienot pehmeät arvot ja Oulun menestystekijät tulevat konkretisoitumaan myös meidän kuntapäättäjien työssä.

Strategiassa puhutaan elämänmittaisesta oppimisesta ja korkeasta osaamisen Oulusta. Yhtenä merkittävänä tekijänä onkin säilyttää Oulun asema korkeakoulukaupunkina ei vain Suomessa, vaan globaalisti. Korkeakoulujen vetovoimaisuus todella on kaupunkimme asia ja siihen tarvitsemme osaajia ei vain perinteiseltä rekrytointialueeltamme vaan koko maailmasta.

Elämänmittainen oppiminen on näin koulutuspolitiikolle hieman tarinallistettu termi, mutta ajatus elinikäisestä oppimisesta sen sijaan on erittäin kannatettava ajatus. Toivonkin näkeväni strategian toimenpideohjelmassa kirjauksia koko koulutuspolusta nivelvaiheineen. Korkeaa osaamista syntyy ennustettavissa olevasta sivistyspoliittisesta ohjelmasta, johon päätöksentekijät ovat sitoutuneet.

Tervehdin ilolla myös mainintaa lapsiystävällisyydestä. Uskon ja toivon, että jatkossa lapsiystävällisyys ei ole vain sana juhlapuheissa, vaan kuvaa aidosti kaupunkimme toimintaa ja päätöksentekoa. Toimintaa, jossa esimerkiksi lapsivaikutusten arvioinnit ovat itseisarvo ja lähtötekijä, kun tehdään lapsiin ja nuoriin vaikuttavia päätöksiä.”