Puheeni vihreiden puoluekokouksessa 18.6.2017.

”Hyvät vihreät

Rasismi ja viharikokset ovat valitettavasti osa jokapäivästä elämäämme. Lapset ja nuoret ovat niitä henkilöitä, joita meidän tulee todella suojella ja turvata heille syrjinnältä vapaa polku aikuiseksi.

Haluan esittää teille rakkaat vihreät kysymyksen: Miten tämä onnistuu, jos lapsia ja nuoria opettaa henkilö, joka osoittaa rasistista käytöstä tai on jopa tuomittu viharikoksesta? Tämä huoli on noussut esiin opettajien, opettajaksi opiskelevien, opettajien kouluttajien sekä lasten vanhempien keskuudessa.

Minun ainakin on helppo jakaa tämä huoli heidän kanssaan.

Opetussuunnitelmissa ja varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa on hyvin vahva arvopohja muun muassa monikulttuurisuudelle, kulttuurisensitiivisyydelle ja demokratiakasvatukselle. Samaan aikaan kun näissä velvoittavissa asiakirjoissa on tämä hieno arvopohja, joka kumpuaa kansainvälisistä sopimuksista, on vihapuhe hälyttävällä tavalla normalisoitunut ja useita henkilöitä tuomittu erilaisista viharikoksista, muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Opettajilla valtavan suuri vastuu siinä, millaisen ilmapiirin hän luo ja millaista esimerkkiä hän näyttää. On vaikea uskoa, että esimerkiksi henkilö, joka on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kykenee toimimaan työssään tai harjoitteluissaan opetussuunnitelmien arvopohjan mukaisesti.

Turvataksemme turvallisen koulutuspolun,
ilon oppia ja elää ilman pelkoa syrjinnästä haluan,
että näihin kysymyksiin voidaan jatkossa tarttua paremmin.

Meidän tulee miettiä, millaista ohjeistusta ja tukea oppilaitosten johtajille tässä kysymyksessä annetaan. Ennen kaikkea meidän tulee pyrkiä muuttamaan rikosrekisterilakia niin, että lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä laajennetaan koskemaan myös viharikoksia.”