Oulu on keski-iältään Suomen ja koko Euroopan nuorin kaupunki. Oulussa on 68 000 alle 25-vuotiasta asukasta ja yli 25 000 korkeakouluopiskelijaa. Nuori ja osaava väestö tarjoavat Oululle valtavasti potentiaalia, mitä on hyödynnettävä kaupunki- ja aluekehityksessä paremmin.

Taloustutkimuksen teettämässä korkeakoulujen imagotutkimuksessa Oulun yliopisto jää tunnettuudessa reippaasti alle korkeakoulujen keskiarvon. Tunnettuutta ja houkuttelevuutta tulee teroittaa sekä valtakunnallisesti että kansainvälisesti yhteistyössä kaupungin kanssa. Lisäksi Oulun nykyinen vetovoima ei riitä kiinnittämään vastavalmistuneita Ouluun, ja työpaikkakin löytyy helpommin muualta Suomesta.

Turvataksemme Oulun vetovoimaisuuden ja osaamisen tulee laadukkaan korkeakoulutuksen lisäksi katsoa koko koulutuspolkua kokonaisuutena. Varhaiskasvatuksen sekä perusasteen ja toisen asteen koulutuksen on säilyttävä yhdenvertaisena ja laadukkaana. Nuorten ja opiskelijoiden harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja on lisättävä sekä niistä on tiedotettava avoimesti ja yhdenvertaisesti.

Lasten, nuorten ja opiskelijoiden kaupungissa tulee panostaa myös monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin sekä elävään kaupunkikulttuuriin. Mielenterveys- ja tukipalveluiden saatavuus on turvattava ja resursseja on lisättävä ennalta ehkäisevään työhön. Sujuva joukkoliikenne ja hyvä kevyen liikenteen verkosto kannustavat liikkumaan terveyttä edistävästi ja ympäristöystävällisesti. Asuminen Oulussa on edullista, ja siitä on järkevällä kaavoituspolitiikalla pidettävä kiinni jatkossakin.

Kaupungin, korkeakoulujen, järjestöjen ja yritysten tulee tehdä tiiviimpää yhteistyötä, jotta Oulu lunastaa paikkansa houkuttelevana lasten, nuorten ja opiskelijoiden kaupunkina. Oulun on hyödynnettävä vahvuuksiaan: nuorta väestöä ja laadukasta koulutusta. Kuntapäättäjien sekä lasten, nuorten ja opiskelijoiden kanssa toimivien on kuultava heitä päätöksenteossa ja niiden valmistelussa. Lunastetaan siis Oulun kaupungin strategiset arvot: toimitaan reilulla meiningillä tulevat sukupolvet huomioiden ja heidät toimintaan mukaan osallistaen. Otetaan rohkeasti katse tulevaisuuteen!

Henna Määttä (vihr.)

Hennamari Toiviainen (kesk.)