Jopa 800 000 suomalaista altistuu erilaisille kosteusvaurioille ja homeongelmille. Useita kymmeniä tuhansia henkilöitä nämä ongelmat haastavat päivittäin. Erityisesti Suomessa tulee olla huolissaan koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien sisäilmasta, sillä jopa kahdessa kolmasosassa kouluja, päiväkoteja ja oppilaitoksia ilmoitetaan esiintyvän sisäilmaongelmia. Voidaankin sanoa, että huonosti rakennetuissa rakennuksissamme piilee tikittävä aikapommi.

Sisäilmaoireilu voi ilmetä nuhana, yskänä, hengitysteiden poltteluna sekä silmien kirvelynä ja punoituksena tai päänsärkynä, huimauksena, keskittymisvaikeuksina ja muistin pätkimisenä. Pahimmillaan sisäilmasairaus voi johtaa ankaraan väsymykseen, astmaan, lihas- ja nivelkipuihin sekä lopulta työkyvyn menettämiseen. Nämä oireet voivat viedä lapsen oppimiskyvyn ja altistuksella sisäilmaongelmille voi olla negatiivinen vaikutus koko loppuelämäksi.

Sisäilmaongelmiin puuttumisessa ja niiden seuraamisessa on erittäin vakavia ongelmia. Asiantuntijoiden lausuntoihin ja toimenpide-esityksiin tartutaan luvattoman heikosti ja resursseja käytetään tehottomasti heikkoihin korjaustoimiin, jotka lähinnä näyttäytyvät laastarina avohaavassa. Meidän tulee tarttua sisäilmaongelmiin heti. Ihmisten terveyden ja toisaalta myös kunnille koituvien kustannusten kannalta on parempi korjata viat nopeasti, kun ne ovat vielä pieniä, eikä odottaa ongelmien pahenemista.

Oulussa voimme kehittää ongelmiin puuttumista nimittämällä sisäilmaryhmän, jolla on kokonaisvastuu siitä, että rakennukset tehdään, korjataan ja huolletaan ja niitä käytetään tavalla, joka turvaa terveellisen sisäilman. Lisäksi voimme edistää hirsi- ja puurakentamista kilpailumenettelyillä ja kaavoituksella. Rakennusmateriaalina puu tasaa kosteus- ja lämpöolosuhteita, minkä johdosta puurakennukset ovat vähemmän alttiita sisäilmaongelmille.

Lapsille ja nuorille sekä koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien työntekijöille täytyy taata turvalliset ja terveelliset oppimis- ja työskentely-ympäristöt. Kuten Helsingin yliopiston professori Mirja Salkinoja-Salonen on todennut, me emme voi jatkaa päiväkotiemme, koulujemme ja oppilaitoksiemme lapsien ja henkilökunnan käyttämistä sisäilman mittareina. Se on yksinkertaisesti laitonta ja moraalitonta.