Oulun kaupunki tavoittelee UNICEFin lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Tämä tarkoittaa, että Oulun kaupunki sitoutuu kaksi vuotta kestävään kehittämistyöhön lasten ja nuorten parhaaksi. Tavoite on hieno ja erityisen kunnianhimoinen, koska viimeaikaiset päätökset niin valtakunnallisella kuin kunnallisella tasolla ovat olleet kaikkea muuta kuin lapsiystävällisiä. Unicefin mukaan lapsiystävällisyys tarkoittaa kunnissa sitä, että lapsen oikeudet toteutuvat, lapsia ja nuoria kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina ja heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään hyödynnetään kunnan päätöksenteossa.

Työ lapsiystävällisen toimintamallin eteen on jo alkanut, ja nyt tarvitaan paljon yhteistyötä tämän arvokkaan tavoitteen saavuttamiseksi. Sen lisäksi, että päättäjien on hyvä sisäistää lasten oikeudet, tulee sekä nykyisten että tulevien kuntapäättäjien tehdä tiivistä yhteistyötä lasten ja nuorten parissa työskentelevien kasvattajien ja muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi kaupungin ja sen toimijoiden viestinnän tulee olla avointa, ajantasaista, selkokielistä, monikanavaista ja lapsia puhuttelevaa. Yksi tapa toteuttaa lapsilähtöistä viestintää on antaa lasten tehdä viestintää lapsille. Koulut ja päiväkodit voisivat ottaa haltuun kaupungin viestintäkanavia esimerkiksi vuoroviikoin. Tämä osallistaisi lapsia ja nuoria mielekkäällä tavalla.

Tänään tutustuin oululaisen kahvila Kitkerän toimintaan, joka on osa kuntalaislähtöisen kaupunkikehittämisen -hanketta. Kahvila Kitkerä on tehnyt todella ansiokasta työtä sen eteen, että nuoret saavat uusia mahdollisuuksia ottaa kantaa yhteiskunnallisiin asioihin: kertoa mielipiteensä esimerkiksi ultimaattisen hengailupaikan anatomiasta, siitä mikä ahdistaa ja mikä toisaalta on parasta Oulussa. Kahvila Kitkerässä järjestetyssä tilaisuudessa tutustuimme näihin kyselyissä esiin tulleisiin nuorten ajatuksiin. Nuoret toivovat Oulun kehittämiseen positiivista ja monimuotoisuuden hyväksyvää otetta. He toivovat lisää matalankynnyksen tai oikeastaan kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja, joihin jokainen voi tulla omana itsenään. Kohtaamispaikkoja, jotka kutsuvat pysähtymään ja joissa on oma persoonallinen henkensä. Nuoret toivovat myös tilaa luonnolle ja kulkuyhteyksiä luonnon ääreen. Monet ajatuksista ovat upeasti ja persoonallisesti kirjoitettuja ja loppujen lopuksi aika helpostikin toteutettavissa, jos tulevilla kuntapäättäjillä on siihen halua.

Päällimmäisenä ajatuksena vierailusta jäi, että tällaiset jalkautuvat matalankynnyksen hankkeet luovat uutta mallia kansalaisvaikuttamiseen ja tarjoavat vuorovaikutusmahdollisuuksia puskista huutelun sijaan. Tärkeintä on, että lapset ja nuoret kokevat, että he voivat itse vaikuttaa asioihin ja että heidän näkemyksillään on väliä. Tämän eteen voimme tehdä yhdessä töitä! Lapset ja nuoret eivät ole vain tulevaisuuden kuntalaisia, vaan he elävät kaupungissamme jo nyt! https://www.youtube.com/watch?v=n3xSxOjhv_8